641 Là Tài Khoản Gì

     

Hạch toán chi phí bán hàng theo TT200. đưa ra phí bán hàng trong công ty lớn là các chi tiêu thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, sản phẩm hóa, hỗ trợ dịch vụ, như: túi tiền giới thiệu sản phẩm, lăng xê sản phẩm; Hoa hồng chào bán hàng; chi phí bh sản phẩm, mặt hàng hóa;… Vậy khi phát sinh giá cả bán hàng, kế toán công ty lớn sẽ hạch toán như thế nào?

Kế toán tp. Hà nội sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán đưa ra phí bán sản phẩm theo TT200.

Bạn đang xem: 641 là tài khoản gì


*

Hạch toán bỏ ra phí bán hàng theo TT200


Mời các bạn theo dõi bài xích viết.

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tứ 200, nhằm hạch toán chi phí bán hàng, bọn họ sử dụng thông tin tài khoản 641.

Tài khoản 641 – ngân sách bán hàng: Là TK bội nghịch ánh các giá thành thực tế tạo nên trong quy trình bán sản phẩm, mặt hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao hàm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, lăng xê sản phẩm, hoa hồng phân phối hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (trừ chuyển động xây lắp), giá cả bảo quản, đóng gói, vận chuyển,…

Cách hạch toán đưa ra phí bán hàng theo TT200.

Căn cứ vào những tài khoản cung cấp 2 của tài khoản 641, kế toán tài chính hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

Hạch toán bỏ ra phí bán hàng khi tập hợp chi phí nhân viên thành phần tiêu thụ (TK 6411).

Kế toán tính chi phí lương, những khoản phụ cấp, trợ cấp, những khoản trích theo lương,… đến nhân viên bộ phận bán hàng, hạch toán:

Nợ TK 6411: chi tiêu phải trả đến nhân viên thành phần bán hàng

Có TK 334: Phải trả công nhân viên

Có TK 3382: ngân sách đầu tư công đoàn

Có TK 3383: bảo đảm xã hội

Có TK 3384: bảo hiểm y tế

Có TK 3386: bảo hiểm thất nghiệp

Có TK 3388: bắt buộc trả, nên nộp khác.

Hạch toán chi phí bán hàng khi tập hợp chi phí vật liệu, bao bì phục vụ cho bán hàng (TK 6412).

Khi tập hợp chi tiêu vật liệu, vỏ hộp phục vụ đến hoạt động bán hàng của Doanh nghiệp, kế toán tài chính hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh như sau:

 Xác định trị giá của thứ liệu, vỏ hộp xuất dùng phục vụ cho quy trình bán hàng, hạch toán:

Nợ TK 6412: Trị giá đồ liệu, bao bì

Có TK 152: Trị giá trang bị liệu, bao bì.

 Xác định trị giá chỉ của vật dụng liệu, vỏ hộp mua vào sử dụng ngay cho quá trình bán hàng.

Hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

– Trường hòa hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6412: Trị giá đồ liệu, bao bì theo giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1331: tiền thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 111, 112, 242, 331,…: Tổng trị giá buộc phải trả.

– Trường thích hợp thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6412: Trị giá thiết bị liệu, bao bì theo giá chỉ đã tất cả thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 242, 331,…: Trị giá thứ liệu, vỏ hộp theo giá bán đã có thuế GTGT.

Hạch toán đưa ra phí bán hàng khi tập hợp chi tiêu công cụ, dụng cụ phục vụ cho bán sản phẩm (TK 6413).

Khi tập hợp ngân sách công cụ, dụng cụ xuất dùng ship hàng cho thừa trình bán hàng của Doanh nghiệp, kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau:

 Xác định trị giá bán của công cụ, dụng cụ xuất dùng ship hàng cho quá trình bán hàng.

Hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

– Trường vừa lòng phân bổ 1 lần, hạch toán:

Nợ TK 6413: Trị giá công cụ, dụng cụ

Có TK 153: Trị giá chỉ công cụ, dụng cụ.

– Trường thích hợp phân bổ nhiều lần, hạch toán:

Kế toán phản ánh giá trị của công cụ, dụng cụ xuất dùng giao hàng cho quy trình bán hàng:

Nợ TK 242: Trị giá công cụ, dụng cụ

Có TK 153: Trị giá công cụ, dụng cụ.

– trong kỳ, kế toán phân bổ, tính vào bỏ ra phí bán hàng, hạch toán:

Nợ TK 6413: Trị giá bán công cụ, dụng cụ

Có TK 242: Trị giá chỉ công cụ, dụng cụ.

Hạch toán đưa ra phí bán sản phẩm khi trích khấu hao TSCĐ của cục phận bán hàng (TK 6414).

Kế toán trích khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, hạch toán:

Nợ TK 6414: Trị giá hao mòn TSCĐ sử dụng cho thành phần bán hàng

Có TK 214: Trị giá chỉ hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho thành phần bán hàng.

Hạch toán đưa ra phí bán sản phẩm đối với chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (không bao hàm bảo hành dự án công trình xây lắp) (TK 6415).

Khi DN bán hàng cho người sử dụng có hẳn nhiên giấy bảo hành sửa chữa cho các hỏng hóc do lỗi tiếp tế được phát hiện nay trong thời gian bảo hành sản phẩm, mặt hàng hóa. Doanh nghiệp phải xác định cho từng mức giá cả sửa trị cho cục bộ nghĩa vụ bảo hành sản phẩm.

 Khi xác minh số dự trữ phải trả về ngân sách chi tiêu sửa chữa, bh sản phẩm, hàng hóa kế toán hạch toán:

Nợ TK 6415: Trị giá dự phòng cần trả về ngân sách chi tiêu sửa chữa, bảo hành

Có TK 352: Trị giá dự phòng cần trả về giá thành sửa chữa, bảo hành.

 Cuối kỳ, kế toán triển khai tính, xác định số dự phòng phải trả về sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hóa cần lập.

Kế toán hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

– Trường thích hợp số dự phòng phải trả bắt buộc lập sống kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hoá đang lập sinh hoạt kỳ kế toán trước cơ mà chưa thực hiện hết.

Hạch toán số chênh lệch được trích thêm ghi dìm vào bỏ ra phí:

Nợ TK 6415: Trị giá bán số chênh lệch trích thêm

Có TK 352: Trị giá số chênh lệch trích thêm.

– Trường phù hợp số dự trữ phải trả đề xuất lập sống kỳ kế toán này nhỏ tuổi hơn số dự trữ phải trả về bh sản phẩm, hàng hóa đã lập làm việc kỳ kế toán trước tuy nhiên chưa thực hiện hết.

Hạch toán số chênh lệch được trả nhập ghi giảm chi phí:

Nợ TK 352: Trị giá bán số chênh lệch hoàn nhập

Có TK 6415: Trị giá chỉ số chênh lệch hoàn nhập.

Hạch toán đưa ra phí bán hàng đối với chi phí dịch vụ cài ngoài liên quan đến bán sản phẩm (TK 6417).

Khi gây ra các giá thành dịch vụ thiết lập ngoài như: tiền thuê kho, bãi, tiền mướn bốc vác, chuyển động sản phẩm, sản phẩm hoá đi bán, chi phí trả huê hồng cho đại lý phân phối bán hàng, cho đơn vị chức năng nhận ủy thác xuất khẩu,…Chi tầm giá thuê ngoài thay thế sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được xem trực tiếp vào giá thành bán hàng. Hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

 Trường phù hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6417: chi tiêu dịch vụ sở hữu ngoài theo giá không có thuế GTGT

Nợ TK 133: tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Tổng trị giá bắt buộc trả.

 Trường hòa hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6417: túi tiền dịch vụ download ngoài theo giá đã có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: chi tiêu dịch vụ cài ngoài theo giá vẫn có thuế GTGT.

Hạch toán chi phí bán sản phẩm khi tập hợp bỏ ra phí bằng tiền khác liên quan đến cung cấp hàng.

Khi phạt sinh các chi phí bằng tiền khác như: ngân sách tiếp khách ở phần tử bán hàng, giá cả giới thiệu sản phẩm, hàng hoá, quảng cáo, kính chào hàng, giá cả hội nghị khách hàng hàng… kế toán tài chính hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

 Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6418: Trị giá ngân sách bằng tiền khác theo giá chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Tổng trị giá yêu cầu trả.

 Trường đúng theo thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, hạch toán:

Nợ TK 6418: Trị giá túi tiền bằng tiền khác theo giá đang có thuế GTGT

Có các TK 111, 112, 141, 331,…: Trị giá túi tiền bằng tiền khác theo giá đã có thuế GTGT.

Hạch toán bỏ ra phí bán hàng đối với chi tiêu sửa chữa mập TSCĐ phục vụ cho phân phối hàng.

Xem thêm: Bài 9: Vương Quốc Campuchia Được Hình Thành Vào Thời Gian Nào

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: trường hợp dn sử dụng cách thức trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa mập TSCĐ; Trường hợp dn không sử dụng phương pháp trích trước túi tiền sửa chữa phệ TSCĐ. Gắng thể:

 Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phương thức trích trước túi tiền sửa chữa béo TSCĐ.

Hạch toán những nghiệp vụ tạo ra như sau:

– kế toán tài chính trích trước giá thành sửa chữa béo TSCĐ, hạch toán:

Nợ TK 6417: Trị giá chi phí thay thế lớn TSCĐ

Có TK 335: Trị giá chi tiêu sửa chữa mập TSCĐ đề xuất trả (nếu việc thay thế sửa chữa đã triển khai trong kỳ tuy vậy chưa nghiệm thu sát hoạch hoặc chưa có hóa đơn)

Có TK 352: Trị giá ngân sách sửa chữa khủng TSCĐ cần trả (nếu đơn vị trích trước giá thành sửa chữa mang đến TSCĐ theo yêu ước kỹ thuật buộc phải bảo dưỡng, trùng tu định kỳ).

– Khi giá thành sửa chữa to TSCĐ phạt sinh, hạch toán:

Nợ TK 2413: Trị giá chi phí thay thế sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 1331: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 331, 111, 112, …: Tổng trị giá bán thanh toán.

– Kế toán triển khai kết chuyển túi tiền sửa chữa mập TSCĐ khi hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng, hạch toán:

Nợ những TK 335, 352: Trị giá chi phí thay thế lớn TSCĐ

Có 2413: Trị giá chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

 Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa mập TSCĐ.

Khi dn không sử dụng phương thức trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa bự TSCĐ. Chi tiêu sửa chữa bự TSCĐ gây ra một lần có mức giá trị lớn, tương quan đến bộ phận bán sản phẩm trong những kỳ. Kế toán tài chính hạch toán như sau:

– Khi giá thành sửa chữa TSCĐ phạt sinh, hạch toán:

Nợ TK 2413: Trị giá chi phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Nợ TK 1331: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 331, 111, 112, …: Tổng trị giá đề nghị trả.

– Kế toán thực hiện kết chuyển ngân sách chi tiêu sửa chữa béo TSCĐ khi trả thành, bàn giao đưa vào sử dụng, hạch toán:

Nợ TK 242: Trị giá chi phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Có TK 2413: Trị giá chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

– Định kỳ, kế toán phân bổ ngân sách chi tiêu sửa chữa béo TSCĐ vào túi tiền sản xuất chung, hạch toán:

Nợ TK 6417: Trị giá chi phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Có TK 242: Trị giá chi phí thay thế lớn TSCĐ.

Hạch toán giá thành bán hàng đối với sản phẩm, sản phẩm hóa dùng để làm khuyến mại, quảng cáo.

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp: 

– Trường vừa lòng xuất sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không tồn tại điều kiện kèm theo.

Nợ TK 641: Trị giá chỉ hàng hóa, sản phẩm dùng khuyến mại, quảng cáo

Có những TK 155, 156: Trị giá bán hàng hóa, sản phẩm dùng khuyến mại, quảng cáo.

– Trường thích hợp xuất sản phẩm & hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được trao hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác ví như phải cài đặt sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như cài đặt 2 sản phẩm được tặng ngay 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng bá vào giá bán vốn hàng chào bán (trường phù hợp này bản chất giao dịch là giảm ngay hàng bán).

– ngôi trường hợp công ty lớn có chuyển động thương mại được trao hàng hoá (không buộc phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mãi kèm theo cho người sử dụng mua hàng của phòng sản xuất, nhà phân phối:

+ Khi nhấn hàng của phòng sản xuất (không yêu cầu trả tiền) dùng làm khuyến mại, quảng cáo đến khách hàng, hãng sản xuất phải theo dõi cụ thể số lượng sản phẩm trong khối hệ thống quản trị nội bộ của bản thân mình và thuyết minh trên bản thuyết minh báo cáo tài chính đối với hàng nhận ra và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ lại hộ).

+ khi hết công tác khuyến mại, nếu chưa hẳn trả lại nhà cung cấp số hàng khuyến mãi kèm theo chưa thực hiện hết, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là cực hiếm số hàng tặng kèm không đề xuất trả lại, ghi:

Nợ TK 156: Trị giá hàng hoá theo giá phù hợp lý

Có TK 711: Trị giá bán hàng hoá theo giá phù hợp lý.

Hạch toán túi tiền bán hàng đối với sản phẩm, hàng hoá chi tiêu và sử dụng nội bộ cho chuyển động bán hàng.

Kế toán hạch toán từng nghiệp vụ phát sinh như sau:

– Kế toán địa thế căn cứ vào triệu chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 641: Trị giá bán hàng hoá, thành phầm dùng mang đến nội bộ

Có những TK 155, 156: Trị giá bán hàng hoá, sản phẩm dùng mang đến nội bộ.

– trường hợp phải kê khai thuế GTGT đến sản phẩm, hàng hoá chi tiêu và sử dụng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331: tiền thuế GTGT buộc phải nộp.

Hạch toán chi phí bán hàng đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng.

Hạch toán trị giá sản phẩm, hàng hoá dùng để làm biếu, tặng cho khách hàng được tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641: Trị giá sản phẩm, mặt hàng hoá dùng để làm biếu, tặng

Có những TK 152, 153, 155, 156: Trị giá sản phẩm, sản phẩm hoá dùng làm biếu, tặng.

– ngôi trường hợp cần kê khai thuế GTGT đầu ra, hạch toán:

Nợ TK 641: tiền thuế GTGT bắt buộc nộp

Có TK 33311: chi phí thuế GTGT bắt buộc nộp.

– lúc khấu trừ thuế GTGT nguồn vào và đầu ra, ghi:

Nợ TK 33311: chi phí thuế GTGT cần nộp

Có TK 133: tiền thuế GTGT được khấu trừ.

– Trường thích hợp sản phẩm, sản phẩm hóa dùng làm biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353: Tổng trị giá chỉ thanh toán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 33311: chi phí thuế GTGT đề nghị nộp.

– Đồng thời kế toán ghi dấn giá vốn mặt hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để làm biếu, bộ quà tặng kèm theo công nhân viên và tín đồ lao động. Hạch toán:

Nợ TK 632: giá vốn hàng bán

Có những TK 152, 153, 155, 156: giá vốn mặt hàng bán.

Hạch toán đưa ra phí bán hàng đối cùng với hoạt động uỷ thác xuất khẩu.

Hạch toán số tiền yêu cầu trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và tầm giá uỷ thác xuất khẩu. Hạch toán:

Nợ TK 641: Trị giá khoản bắt buộc trả đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 3388: Tổng trị giá đề xuất trả, buộc phải nộp khác.

Hạch toán đưa ra phí bán sản phẩm đối với tiền hoa hồng bán sản phẩm bên giao cửa hàng đại lý phải trả cho bên nhận đại lý.

Nợ TK 6417: Trị mức giá hoa hồng 

Nợ TK 133: chi phí thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131: nên thu của khách hàng.

Hạch toán ngân sách bán hàng khi phân phát sinh những khoản ghi giảm giá cả bán hàng.

Kế toán hạch toán khi phát sinh những khoản ghi giảm chi phí bán hàng:

Nợ các TK 111, 112,…: Trị giá khoản ghi giảm ngân sách bán hàng

Có TK 641: Trị giá khoản ghi giảm chi phí bán hàng.

Hạch toán bỏ ra phí bán sản phẩm khi kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh vào kỳ.

Cuối kỳ, kế toán thực hiện kết chuyển bỏ ra phí bán sản phẩm phát sinh trong kỳ vào thông tin tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh”, hạch toán:

Nợ TK 911: Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 641: bỏ ra phí bán hàng (chi máu tiểu khoản).

Xem thêm: Architecture Design Là Gì ? Xu Hướng Thiết Kế Mới Giới Thiệu Về Software

Trên đây, Kế toán thủ đô đã phía dẫn các bạn cách Hạch toán chi phí bán sản phẩm theo TT200. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.