BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

     

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn là một phần thường xuyên lộ diện nhiều trong những bài thi. Để giúp bạn nắm có thể phần kỹ năng ngữ pháp quan trọng đặc biệt này, TOPICA Native gửi đến bạn Trọn bộ bài xích tập thì thừa khứ tiếp nối từ cơ bản đến cải thiện (có đáp án) (Past Continuous Tense) dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

1. Bắt tắt kim chỉ nan thì vượt khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

1.1. Cách áp dụng thì vượt khứ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang xẩy ra tại một thời điểm trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

VD: I was watching TV at 8 o’clock last night. (Tôi sẽ xem TV vào khoảng 8 giờ về tối qua.)

Diễn tả những hành vi xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ.

VD: John was listening lớn music while his mother was cooking in the kitchen. (John sẽ nghe nhạc khi bà mẹ anh ấy nấu nạp năng lượng trong bếp.)

Diễn tả hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào.

VD: They were waiting for the bus when the accident happened. (Họ đang ngóng xe buýt khi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.)

Diễn tả một hành động từng lặp đi tái diễn trong thừa khứ và làm cho phiền đến fan khác.

VD: My friends were always complaining about their wives. (Các chúng ta của tôi lúc nào thì cũng phàn nàn về vợ của họ.)

1.2. Dấu hiệu nhận ra thì vượt khứ tiếp diễn

Trong câu sinh hoạt thì vượt khứ tiếp nối có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời gian cụ thể:

At + tiếng + thời hạn trong quá khứ. (at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time last year,…)In + năm (in 2001, in 1992)In the past

1.3. Những mẫu câu thì thừa khứ tiếp diễn


*

Làm bài bác tập thì quá khứ tiếp tục và kiểm tra ngữ pháp không tính phí tại TOPICA Native


2. Bài tập thì vượt khứ tiếp tục cơ bản

Dưới đây là những bài bác tập thì quá khứ tiếp tục chọn thanh lọc bao quát đầy đủ cách thực hiện thường gặp gỡ và phổ cập nhất. Hãy làm cho nhiều bài bác tập thừa khứ tiếp nối để đạt điểm trên cao trong kì thi nhé!

Bài 1. Phân tách động từ sinh hoạt trong ngoặc sinh sống thì quá khứ tiếp tục để ngừng câu

I lost my keys when I ________ (walk) home.  It was raining while we ________ (have) dinner. I saw the department stores when I ________ (sit) on the bus. Her phone rang while she ________ (talk) to lớn her new boss.  My friends ________ (drive) to lớn work when they heard the news on the radio.  He ________ (ride) his bicycle when the cát ran across the road.  We couldn’t go lớn the beach yesterday because it ________. (rain)  It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees.  The tourist lost his camera while he _____ (walk) around the city. The lorry _____ (go) very fast when it hit our car. I _______ (walk) down the street when it began lớn rain. At this time last year, I _______ (attend) an English course. Jim ________ (stand) under the tree when he heard an explosion. While I _____ (study) in my room, my roommates ________ (have) a các buổi tiệc nhỏ in the other room. Mary và I _________ (dance) the house when the telephone rang.
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được dàn xếp trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.
Đáp ánwas walkingwere havingwas sittingwas talkingwere drivingwas ridingwas rainingwere singingwas walkingwas goingwas walkingwas attendingwas standingwas studying – was havingwere dancing
*

Bài tập về thì vượt khứ tiếp tục có đáp án


Bài 2. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì vượt khứ tiếp nối dựa bên trên từ gợi ý

(they / take the exam?)  (when / he / work there?)  (you / make dinner?)  (they / drink coffee when you arrived?)  (when / we / sleep?)  (they / study last night)  (we / talk when the accident happened)  (he / not / exercise enough)  (I / talk too much?)  (it / not / snow)  (how / they / feel?)  (they / not / talk)  (where / I / stay?)  (why / he / study on a Saturday night?)  (I / go to lớn school when you saw me)  (you / sleep at 6am) 17. (she / work when I called)  (we / not / leave when you called)  (I / not / stay in a hotel)  (we / make too much noise?) Đáp ánWere they taking the exam?  When was he working there?  Were you making dinner?  Were they drinking coffee when you arrived?  When were we sleeping?  They were studying last night.  We were talking when the accident happened.  He wasn’t exercising enough.  Was I talking too much?  It wasn’t snowing.  How were they feeling?  They weren’t talking.  Where was I staying?  Why was he studying on a Saturday night?  I was going to school when you saw me.  You were sleeping at 6am.  She was working when I called.  We weren’t leaving when you called.  I wasn’t staying in a hotel. Were we making too much noise?
Để test chuyên môn và cải thiện kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được điều đình trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

Xem thêm: Bốn Phát Minh Quan Trọng Của Người Trung Quốc Là M Thay Đổi Thế Giới


2. Bài tập thì quá khứ tiếp nối nâng cao

Bài tập thì thừa khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn kết hợp là dạng bài xích tập liên tiếp xuất hiện. đề xuất để các bạn thành thạo dạng bài tập thì vượt khứ solo và thừa khứ tiếp nối nâng cao; TOPICA Native đẫ tổng hòa hợp nhiều câu hỏi để bạn thực hành!

Bài 1. Phân tách động từ vào ngoặc ngơi nghỉ thì quá khứ đơn hoặc thừa khứ tiếp diễn

My friend Harry _________ off the ladder while he _______________ the ceiling of his room. (FALL, PAINT)We ______________ the house in 2003. At that time it _______________ £ 150,000. (BUY, COST)Dad _____________ interested in buying a new car. (NOT BE)My sister ______________ for me at the airport terminal when I ____________. (WAIT, ARRIVE)A few nights ago, I ____________ a book when suddenly I _____________ a noise outside. A few teenagers _____________ loud music. (READ, HEAR, PLAY)The fire ________________ when the first firefighters ______________ at the scene. (STILL BURN, ARRIVE)My brother ______________ for a job when he ______________ across an interesting ad in the newspaper. (LOOK, COME)I _______________ someone call my name. I ______________ around and ______________ my dad standing at the back of the queue. I _______________ so surprised. (HEAR, TURN, SAW, BE)My sister _______________ a bright summer dress when I ______________ her at the performance. (WEAR, SEE)I _________ preparing dinner at 4.pm & I ______________ still at it when my wife ______________ home. (START, BE, COME)Our housekeeper ______________ the vase. As she ______________ up the pieces, she _________ her middle finger. (BREAK, PICK, CUT)We suddenly ______________ that we ______________ in the wrong direction. (REALISE, DRIVE)She ______________ a great skier when she was young. (BE)I ______________ an old friend in town while I _____________ the shopping. (MEET, DO)While the children _____________ with others my husband & I _____________ khổng lồ have a cup of coffee. (PLAY, DECIDE)Đáp ánfell off – was paintingbought – costwas not interestedwas waiting – arrived. Was reading – heard a noise outside – were playingwas still burning – arrivedwas looking – came across heard – turned around – saw – waswas wearing – saw started – was – camebroke – was picking – cut realised – were drivingwas – was met – was doing were playing – decided 
*

Làm nhiều bài xích tập thì quá khứ tiếp tục để thuần thục


Bài 2. Xong đoạn đối thoại sau bằng phương pháp điền vào khu vực trống dạng đúng của cồn từ

Sue: ________________________ when you saw them? (what | Tim and Matt | do) (1)Julie: Tim was swimming in the pool, but I didn’t see Matt first.Sue: __________________ in the pool, too? (you | swim) (2)Julie: No, I wasn’t. I was just looking. But then I saw Matt, too.Sue: ________________________ ? (what | he | do) (3)Julie: He was diving in the pool.Sue: Diving, you say ________________________ to dive? (he | not | just | try) He can’t dive. (4)Julie: You’re right. He was just trying to vày it. & all his friends were watching it.Sue: ________________________ ? (they | laugh) (5)Julie: Of course, they were. Matt was pretty funny. He splashed the water all over the place.Sue: _____________________ faces when he came up lớn the surface of the pool? (Matt | make) (6)Julie: Yes, he was. He was grinning and making faces at me.Sue: At you? Vow! and what about Tim? __________________ Matt, too? (he | watch) (7)Julie: Not really. He was looking at me instead.Sue: Oh, no! You’re kidding. ___________________ your new swimsuit? (you | wear) (8)Julie: Yes, I was. Why?Sue: Now I know why Tim và Matt were watching you, Julie.Đáp ánWhat were Tim & Matt doingWere you swimmingWhat was he doingWas he not just tryingWere they laughingMatt was makingHe was watchingWas you wearing

Bài 3. Phân chia động từ trong ngoặc ở dạng tương thích (quá khứ 1-1 hoặc thừa khứ tiếp diễn)

Yesterday evening Tom ________ (have) a bath when the phone ________ (ring). He got out of the bath and ________ (answer) the phone.I ________ (see) Tony in the park. He ________ (sit) on the grass and ________ (read) a book.While I ________ (walk) in the garden, I _____ (hurt) my back.Tommy ______ (burn) his hand when he ________ (cook) the dinner.George ______ (fall) off the ladder while he ________ (paint) the ceiling.Last night, I ________ (read) in the bed when suddenly I ________ (hear) a scream.________(you, watch) television when I phoned you?Ann _____ (wait) for me when I _______ (arrive).I _______ (not/drive) very fast when the accident _______ (happen).I ________ (break) a plate last night. I ______ (do) the washing-up when it _______ (slip) out of my handĐáp ánwas having – rang – answeredsaw – was sitting – readingwas walking – hurtburnt – was cookingfell – was paitingwas reading – heardWere you watchingwas waiting – arrivedwasn’t driving – happenedbroke – was doing – slipped
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

Bài 4. Chuyển đổi các câu sau sang che định, thắc mắc và trả lời các câu hỏi đó

He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….They were working when she came yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….She was painting a picture while her mother was making a cake.………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….He was typing a letter when his quái thú went into the room.………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………….Đáp ánCâu 1He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?Yes, he was./ No, he wasn’t.Câu 2They were working when she came yesterday.They weren’t working when she came yesterday.Were they working when she came yesterday?Yes, they were./ No, they weren’t.Câu 3She was painting a picture while her mother was making a cake.She wasn’t painting a picture while her mother was making a cake.Was she painting a picture while her mother was making a cake?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 4Anne was riding her xe đạp to school when Peter saw her yesterday.Anne wasn’t riding her bike to school when Peter saw her yesterday.Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?Yes, she was./ No, she wasn’t.Câu 5He was typing a letter when his quái vật went into the room.He wasn’t typing a letter when his quái thú went into the room.Was he typing a letter when his quái dị went into the room?Yes, he was./ No, he wasn’t.

Bài 5. Lựa chọn đúng thì của các câu sau

I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.What were you doing/ did you vì chưng when I phoned?They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.It rained/ was raining heavily last July.While people were talking to each other, he read/ was reading his book.Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.While we were running/ run in the park, Mary fell over.Did you find/ Were you finding your keys yesterday?Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc ngọt last night?They were watching/ watched football on TV all day.

Xem thêm: Các Truyền Thống Gia Đình Dòng Họ Là Gì, Ý Nghĩa Của Truyền Thống Gia Đình, Dòng Họ

Đáp ánsawwere you doingdid’nt visitrainedwas readingatewere runningDid you finddid she dancewere watching

Bài 6. Tìm những lỗi sai trong những câu sau

I was play football when she called me.Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?What was she do while her mother was making lunch?Where did you went last Sunday?They weren’t sleep during the meeting last Monday.He got up early & have breakfast with his family yesterday morning.She didn’t broke the flower vase. Tom did.Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.While I am listening to music, I heard the doorbell.Peter turn on the TV, but nothing happened.Đáp ánplay thành playingstudy thành studyingdo thành doingwent thành gosleep thành sleepinghave thành hadbroke thành breakgo thành wentam thành wasturn thành turned