Các Bước Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu

     

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Các tính năng của hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu

Một hệ QTCSDL có các tác dụng sau:


a. Hỗ trợ môi trường chế tác lập đại lý dữ liệu

Hệ QTCSDL phải cung ứng một môi trường cho tất cả những người dùng tiện lợi hai báo hình dạng dữ liệu, các kết cấu dữ liệu thể hiện tin tức và các ràng buộc trên dữ liệu. Để triển khai được công dụng này, mỗi hệ QTCSDL cung cấp cho những người dùng một ngôn từ định nghĩa dữ liệu để bạn dùng có thể tạo lập CSDL.

Bạn đang xem: Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu

b. Cung ứng môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

hỗ trợ môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu làcung cấp cho tất cả những người dùng ngôn ngữ làm việc dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin.

Ngôn ngữ làm việc dữ liệu là ngữ điệu để tín đồ dùng mô tả yêu cầu cập nhật hay tra cứu kiếm, kiết xuất tin tức được hotline là ngôn ngữ thao tác dữ liệu.

thao tác làm việc dữ liệu gồm:

Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

Khai thác (sắp xếp,tìm tìm ,kết xuất, báo cáo..)

ngôn ngữ CSDL thông dụng là SQL (Structured Query Language).

Ghi chú:Ngôn ngữ có mang kiểu tài liệu và ngôn ngữ làm việc dữ liệu là 2 nhân tố của một ngôn từ CSDL duy nhất

c. Cung cấp công rứa kiểm soát, điều khiển truy vấn vào các đại lý dữ liệu

Để góp phần bảo vệ được các yêu cầu đề ra cho một hệ CSDL, hệ QTCSDL nên có những bộ chương trình triển khai những nhiệm vụ:

Đảm bảo đảm ninh, phạt hiện, ngăn chặn sự truy vấn không được phép.

Duy trì tính đồng nhất dữ liệu.

Tổ chức điều khiển truy vấn đồng thời để đảm bảo an toàn các ràng buộc toàn vẹn và tính độc nhất vô nhị quán.

Khôi phục cơ sở dữ liệu khi bao gồm sự cố tại vị trí cứng tốt phần mềm

Quản lý các mô tả dữ liệu.

1.2. Hoạt động của một hệ các đại lý dữ liệu

mỗi hệ QTCSDL với nhiều thành phần (môđun), hai thành phần chính là bộ cách xử lý truy vấn (xử lý yêu cầu) và bộ quản lý dữ liệu

Hệ QTCSDL yêu cầu có các tương tác với hệ điều hành

Khi người tiêu dùng yêu cầu, hệ QTCSDL gởi yêu mong đến thành phần bao gồm nhiệm vụ triển khai và yêu mong hệ điều hành và quản lý tìm một vài tệp tài liệu cần thiết.

những tệp tìm kiếm thấy được chuyển về hệ QTCSDL up date và hiệu quả được trả cho người dùng.

*


1.3. Mục đích của con tín đồ khi thao tác với hệ CSDL

a. Bạn quản trị CSDL

fan quản trị CSDL là 1 trong những người hay như là một nhóm người được trao quyền điều hành và quản lý hệ CSDL.

trách nhiệm của tín đồ quản trị CSDL:

Quản lý các tài nguyên của CSDL, hệ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng có liên quan.Tổ chức hệ thống: phân quyền truy hỏi cập cho tất cả những người dùng, đảm bảo an toàn cho hệ CSDL.Bảo trì CSDL: triển khai các công việc bảo đảm an toàn và phục sinh hệ CSDL.

b. Người lập trình ứng dụng

Là tín đồ có trách nhiệm xây dựng các chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác tin tức từ database trên cơ sở những công nắm mà hệ QTCSDL cung cấp.

c. Bạn dùng

Là người mong muốn khai thác thông tin từ CSDL.

tương tác với khối hệ thống thông qua ứng dụng, điền các nội dung vào biểu mẫu giao diện và gọi kết quả.

người tiêu dùng được chia thành từng nhóm, mỗi đội có một trong những quyền hạn nhất thiết để truy cập và khai quật CSDL.

Xem thêm: Hạt Mang Tải Điện Trong Chất Điện Phân Là :, Hạt Tải Điện Trong Chất Điện Phân Là

1.4.Các cách xây dựng đại lý dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng đại lý dữ liệu:

Bước 1. Khảo sát

Tìm phát âm yêu ước của công tác làm việc quản lý.

Xác định dữ liệu cần lưu lại trữ, phân tích mối liên hệ dữ liệu.

Phân tích những chức năng cần phải có của hệ thống khai thác tt, thỏa mãn nhu cầu các yêu mong đạt ra.

Xác định khả năng phần cứng, phần mềm rất có thể khai thác, sử dụng.


Bước 2.Thiết kế

Thiết kế các đại lý dữ liệu.

Lựa chọn hệ QTCSDL triển khai.

Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

Bước 3. Kiểm thử

Nhập dữ liệu cho CSDL

Tiến hành chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu mong đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu khối hệ thống còn lỗi thì nên cần rà rà lại tất cả quá trình đã triển khai trước đó. Coi lỗi mở ra ở đâu để khắc phục.

Lưu ý: các bước trên tiến hành nhiều lần cho tới khi hệ thống có công dụng ứng dụng.


2. Bài tập minh họa

Câu 1:Nêu sự giống như nhau giữa ngôn ngữ CSDL và ngôn từ lập trình bậc cao.

Hướng dẫn giải

Sự tương tự nhau:

Viết câu lệnh (cú pháp) tất cả quy tắt, chặt chẽ

Có triển khai các phép tính số học, quan hệ tình dục logic

Biểu thức quan tiền hệ,logic,số học được phép sử dụng

Tồn tại bộ ký hiệu khăng khăng được phép sử dụng

Sự không giống nhau:

+ ngôn ngữ CSDL:

Cung cấp nhiều phương tiện, những khuôn dạng phong phú phong phú làm câu hỏi để kết xuất tin tức với tệp và bản ghiCác công cụ chất nhận được dễ dàng đánh giá tích hợp thức của tài liệu nhập vàoNgôn ngữ thiết kế bậc cao

+ Cung cấp:

Nhiều phương tiện thuận lợi mô tả thuật toán bất kỳ xử lý dữ liệu

Những phép xử lý đại lý khi thao tác làm việc với tệp

Những khuôn dạng các đại lý để báo tin ra bộ nhớ ngoài

Câu2:Khi làm việc với các hệ QTCSDL em ước ao giữ sứ mệnh gì? ( tín đồ quản trị csdl hay người lập trình ứng dụng hay bạn dùng). Vị sao?

Hướng dẫn giải

Khi thao tác với những hệ QTCSDL. Em ý muốn giữ mục đích của bạn lập trình áp dụng vì chính những người lập trình vận dụng đã tạo ra các phần mềm giúp phần nhiều người có thể lưu trữ, xử lí thông tin một bí quyết tự động. Bao gồm nhờ những người lập trình ứng dụng nên chúng ta mới tất cả các ứng dụng để quản lí lí thư viện, cai quản lí vô cùng thị, giúp cho người quản lí tốn ít thời gian, lực lượng lao động và tác dụng nhất.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Hãy kể các loại sứt tác dữ liệu.Nêu lấy ví dụ minh họa.

Xem thêm: Kể Tên Các Hoạt Động Chính Của Thư Viện, Bài 2Kể Tên Các Hoạt Động Chính Của

Câu 2: Khi thao tác với những hệ QTCSDL em ý muốn giữ vai trò gì? vày sao?

Câu 3: Hãy trình diễn sơ lược về hoạt đông của một hệ QTCSDL.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được áp dụng phổ biến hiện thời là:

A.SQL

B.Access

C.Foxpro


D.Java

Câu 2:Những trọng trách nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của phương pháp kiểm soát, điều khiển truy vấn vào CSDL?

A.Duy trì tính đồng hóa của CSDL

B.Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

C.Khôi phục database khi tất cả sự cố

D.Phát hiện tại và ngăn ngừa sự truy cập không được phép

Câu 3:Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu có những chương trình tiến hành những nhiệm vụ:

A.Phát hiện nay và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy vấn đồng thời