Cách Dùng Would Prefer

     

Prefer có nghĩa là “thích hơn”, kết cấu prefer được sử dụng để mô tả sự hâm mộ một cái nào đó hơn một chiếc gì. Việc áp dụng các cấu tạo với prefer hết sức phổ biến, mặc dù nhiên, nó cũng rất dễ gây nhầm lẫn giữa những dạng cùng với nhau. Step Up đã giúp các bạn phân biệt cấu trúc prefer, kết cấu would prefer và cấu trúc would rather và ý nghĩa của chúng trong từng trường đúng theo khác nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng would prefer


1. Cấu trúc Prefer

Prefer là một trong từ đi được cả với khổng lồ V và V-ing. Mặc dù nhiên, mỗi kết cấu prefer lại diễn tả ý nghĩa khác nhau, hoặc mang mọi sắc thái không giống nhau.

Cấu trúc Prefer something to lớn something

Diễn tả sự hâm mộ cái gì hơn (hơn loại gì)

S + Prefer + N1 (+ khổng lồ + N2)

Ví dụ:

I prefer tea to lớn coffee (Tôi yêu thích trà rộng cà phê).I prefer this dress lớn the one you wore yesterday. (Tôi thích chiếc váy này hơn chiếc chúng ta đã khoác ngày hôm qua.)We prefer going by ferry to flying. (Chúng tôi say đắm đi bởi thuyền rộng là trang bị bay).

*
*
*

4. Bài xích tập sử dụng cấu trúc Prefer, Would prefer

Cùng làm bài bác tập vận dụng kết cấu Prefer, Would prefer trong tiếng anh để vậy chắc kiến thức và kỹ năng đã học phía trên nhé!

Choose the best answer to lớn fill the gap in each of the following:

1. I prefer coffee …………….. Tea.

A. To lớn B. Than C. From

2. I prefer trains …………….. Cars.

A. From B. Than C. To

3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer …………….. In the mountains.

A. Walk B. Walking C. Walked

4. They’d rather have lunch inside, but I’d prefer …………….. Outside in the garden.

Xem thêm: Đọc Hiểu 7 Câu - Read The Passage And Choose The Best Answer

A.eat B. Eating C. Lớn eat

5. I’m not a big fan of cars; I prefer …………….. By train.

A. Travelling B. Travel C. To lớn travelling

6. I would prefer …………….. A dress rather than pants.

A. Wear B. Wearing C. To lớn wear

7. I would prefer you …………….. Out.

A. Not to go B. Not going C. Didn’t go

8. She would prefer to live with her parents rather …………….. Alone.

A. To B. Than C. For

9. Why bởi vì you …………….. Going out with Tom?

A. Prefer B. Would prefer C. Would rather

10. She would prefer if I …………….. Her up.

Xem thêm: Cách Câu Tôm Càng Xanh Là Mồi Gì ? Mồi Câu Tôm Càng Xanh Là Mồi Gì

A. Picking B. Picked C. Lớn pick


1000 Khoá vạc âm IPA trên app Hack óc Pro – cầm chắc 90% tất cả phiên âm đặc biệt quan trọng nhất trong giờ Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên đang tự tin há miệng phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.

Như vậy Step Up đã reviews tới các bạn chi ngày tiết cách sử dụng hai cấu trúc Prefer với Would prefer. Hy vọng bài viết đã giúp bạn tự tin hơn với 2 cấu tạo dễ nhầm lẫn này. Còn gì khác thắc mắc chúng ta hãy comment phía dưới để bọn họ cùng bàn thảo nhé. Chúc chúng ta học tốt!