Cách Phát Âm Tiếng Hàn Chuẩn

     

Khi học bất kì một ngoại ngữ làm sao thì câu hỏi phát âm thường rất quan trọng. Với bất kì người nào cũng mong hy vọng mình hoàn toàn có thể phát âm chuẩn chỉnh nhất. Vấn đề phát âm tiếng Hàn đúng mực không chỉ giúp bạn tự tin tiếp xúc mà còn hỗ trợ người nghe cảm giác dễ chịu. Mang sử bạn nghe người quốc tế nói giờ Việt, nhưng lại phát âm quá khó khăn nghe thì cũng thấy hơi khó khăn chịu đúng không nào nè. Đặc biệt hơn, phát âm chuẩn còn giúp chúng ta có thể hiểu rất nhiều gì địch thủ nói nữa. Mỗi ngôn ngữ đều phải có những quy tắc vạc âm riêng. Phát âm chuẩn như người Hàn sẽ không thể khó khăn nếu khách hàng nắm rõ 9 quy tắc phân phát âm giờ đồng hồ Hàn thường dùng sau đây. Hãy cùng học và luyện tập với sunriverhoteldn.com.vn nhé!

*

Đầu tiên, hãy cũng chú ý lại một lần bí quyết phát âm phụ âm cuối (Patchim):


NỘI DUNG CHÍNH


Quy tắc 1: Nối âm (연음화)Quy tắc 9: cách phát âm 의 (‘의’ 발음)

A. Patchim đơn

PatchimCách đọcVí dụ
ㄱ, ㅋ,ㄲ기역, 작다, 학기, 약, 삭제, 낚시
언니, 현대, 혼자. 건축, 한국
ㄷ,ㅌ, ㅅ, ㅆ, ㅈ,ㅊ, ㅎ닫다, 맞다, 낫, 낮, 있다, 낯선, 낳다,
날, 멀다, 헐, 별, 일, 말
엄마, 햄, 마음, 밤, 감기, 남자, 아침
ㅂ,ㅍ

밥, 아름답다, 잡지, 잎, 입, 밉다
공부, 방향, 낭만, 방학, 공항

B. Patchim đôi

Cách hiểu patchim đôi: ngoại trừ , , đọc theo phụ âm phía sau, tất cả patchim đôi sót lại đọc theo phụ âm phía trước.

Bạn đang xem: Cách phát âm tiếng hàn chuẩn

Ví dụ:

맑다 <막다> 삶 <삼> 읊다 <읍다>얇다 <얄다> 앉다 <안다> 없다 <업다> 핥다 <핟다>

Quy tắc 1: Nối âm (연음화)

Đặc điểmQuy tắcVí dụ
Âm ngày tiết phía trước dứt có phụ âm cuối (patchim) và âm tiết phía sau bước đầu bằng nguyên âmĐọc nối patchim của âm huyết phía trước vào nguyên âm của âm tiết phía sau음악 <으막>단어 <다너>발음 <바름>이것은 <이거슨>
Âm tiết phía trước dứt bằng patchim đôi cùng âm tiết phía sau là nguyên âmĐọc nối phụ âm thứ 2 của âm tiết phía trước vào nguyên âm của âm huyết phía sau.읽은 <일근>삶아 <살마>앉아 <안자>없어 <업서>

Chuỗi đoạn clip luyện phát âm giờ Hàn

Quy tắc 2: Nhũ âm hóa (유음화)

Nếu âm tiết phía trước hoàn thành bằng patchim ‘ㄴ’, âm huyết phía sau ban đầu là phụ âm ‘ㄹ’ thì patchim ‘ㄴ’ sẽ trở thành ‘ㄹ’ cùng ngược lại.

1. 받침 ‘ㄴ’ + ‘ㄹ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄹ’

Ví dụ:

신라 <실라> 한라산 <할라산> 분류 <불류> 연령 <열령>

* Ngoại trừ: Nếu là 1 trong những từ ghép của 2 từ gồm nghĩa thì không xẩy ra nhũ âm hóa.

Ví dụ:

통신량 <통신량> 입원료 <이붠뇨> 결단력 <결딴녁>

2. 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄴ’ ⇒ 받침 ‘ㄹ’ + ‘ㄹ’

Ví dụ:

별님 <별림> 칼날 <칼랄> 닳는 <달른> 뚫는 <뚤른>

*

Quy tắc 3: trở thành âm/ Mũi âm hóa (비음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄴ/ㅁ ⇒ <ㅇ, ㄴ, ㅁ>

Nếu âm máu phía trước chấm dứt bằng ㄱ (ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ), ㄷ (ㄷ, ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ), ㅂ (ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ) với âm máu phía sau bắt đầu là phụ âm ‘ㄴ’ hoặc ‘ㅁ’ thì patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ> sẽ trở thành <ㅇ, ㄴ, ㅁ>. Ví dụ như sau:

(ㄱ, ㄲ, ㅋ, ㄳ, ㄺ)⇒ㅇ
(ㄷ,ㅅ, ㅆ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ)⇒ ㄴ
(ㅂ, ㅍ, ㄼ, ㄿ, ㅄ)⇒ ㅁ

Ví dụ:

학년 <항년> 한국말 <한궁말> 작년 <장년> 국물 <궁물>닫는 <단는> 있는 <인는> 콧물 <콘물> 놓는 <놓는>없는 <엄는> 밥 먹어 <밤 머거> 합니다 <함니다>

2. <ㅁ, ㅇ> + ㄹ ⇒ <ㅁ, ㅇ> + ㄴ

Nếu âm tiết phía trước xong bằng patchim <ㅁ, ㅇ>, âm máu phía sau ban đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ sẽ trở thành ‘ㄴ’.

Ví dụ:

침략 <침냑> 심리 <심니> 음료수 <음뇨수>강릉 <강능> 대통령 <대통녕> 정류장 <정뉴장>

3. <ㄱ, ㅂ> + ㄹ ⇒ <ㄱ, ㅂ> + ㄴ

Nếu âm ngày tiết phía trước chấm dứt bằng patchim <ㄱ, ㅂ>, âm máu phía sau bắt đầu bằng phụ âm ‘ㄹ’ thì phụ âm ‘ㄹ’ cũng sẽ biến thành ‘ㄴ’.

Ví dụ:

석류 <석뉴  성뉴> 대학로 <대학노 대항노>협력 <협녁 혐녁> 컵라면 <컵나면 컴나면>

Quy tắc 4: Trọng âm hóa (경음화)

1. <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄱ, ㄷ, ㅂ> + ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm tiết phía trước xong xuôi là patchim <ㄱ, ㄷ, ㅂ>, âm ngày tiết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ’ thì những phụ âm này sẽ biến thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

국밥 <국빱> 닭장 <닥짱> 식당 <식땅>있던 <읻떤> 꽃다발 <꼳따발> 낯설다 <낟썰다>옆집 <엽찝> 값지다 <갑찌다> 밥솥 <밥쏟>

2. <ㄴ,ㅁ> + ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ ⇒ <ㄴ,ㅁ> + ㄲ, ㄸ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm ngày tiết phía trước dứt bằng patchim ‘ㄴ/ ㅁ’, âm ngày tiết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅅ, ㅈ’ thì những phụ âm này sẽ biến hóa thành phụ âm căng của nó.

Xem thêm: Tra Từ Unit Rate Là Gì, Nghĩa Của Từ Unit Rate, Phân Loại Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Ví dụ:

신고 <신꼬> 앉고 <안꼬> 얹다 <언따>더듬지 <더듬찌> 닮고 <담꼬> 젊지 <점찌>

3. ㄹ + ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ, ㅈ ⇒ ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ

Nếu âm máu phía trước ngừng bằng patchim ‘ㄹ’, âm tiết phía sau bắt đầu bằng những phụ âm ‘ㄷ, ㅅ, ㅈ’ thì những phụ âm này sẽ thay đổi thành phụ âm căng của nó.

Ví dụ:

갈등 <갈뜽> 발전 <발쩐> 절도<절또> 몰상식 <몰쌍식>할 것을 <할꺼슬> 만날 사람 <만날 싸람> 할수록 <할쑤록> 갈 데가 <갈 떼가>

Quy tắc 5: bật hơi hóa (격음화)

1. 받침 ㅎ + ㄱ, ㄷ, ㅈ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅊ

Âm tiết phía trước ngừng bằng patchim ‘ㅎ’, âm tiết phía sau bước đầu bằng những phụ âm ‘ㄱ, ㄷ, ㅈ’ thì các phụ âm này sẽ biến thành phụ âm bật hơi của chính nó (ㅋ, ㅌ, ㅊ).

Ví dụ:

놓고 <노코> 닳지 <달치> 쌓지 <싸치> 많다 <만타>

2. 받침 ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ + ㅎ ⇒ ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ

Âm huyết phía trước kết thúc bằng patchim ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’, âm tiết phía sau ban đầu bằng phụ âm ‘ㅎ’ thì phụ âm ‘ㅎ’ đã phát âm thành ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’.

Ví dụ:

먹히다 <머키다> 밝히다 <발키다> 넓히다 <널피다>복잡하다 <복짜파다> 옷 한 벌 <오탄벌> 숱하다 <수타다>

Quy tắc 6: Vòm âm hóa (구개음화)

1. ㄷ,ㅌ + 이 ⇒ 지, 치

Âm máu phía trước kết thúc bằng patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm huyết phía sau là nguyên âm ‘이’ thì nguyên âm ‘이’ vẫn đọc thành ‘지, 치’.

Ví dụ:

같이 <가치> 국이 < 구지> 끝이 <끄치> 해돋이 <해도지>

2. ㄷ, ㅌ + 히 ⇒ 치

Âm tiết phía trước xong bằng patchim ‘ㄷ, ㅌ’, âm tiết phía sau là âm ngày tiết ‘히’ thì ‘히’ sẽ đọc thành ‘치’.

Ví dụ:

핥이다 <할치다> 걷히다 < 거치다> 닫히다 <다치다>

Quy tắc 7: Giản lược (‘탈락)

Nếu âm huyết phía trước dứt bằng phụ âm cuối ‘ㅎ’ với âm tiết phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì ‘ㅎ’ bị phát triển thành âm câm.

Xem thêm: Công Thức Tính Cạnh Huyền Tam Giác Vuông Và Các Dạng Bài Tập Có Lời Giải

Ví dụ:

좋아요 <조아요> 놓아요 <노아요> 넣어요 <너어요>

Quy tắc 8: Thêm ㄴ (‘ㄴ’첨가)

Nếu trường đoản cú ghép (단어 + 단어) hoặc từ tạo ra (접두사 + 단어/ 단어 + 접미사) gồm từ phía trước kết thúc là 1 phụ âm cùng theo sau là tự hoặc tiếp vị ngữ bắt đầu bằng những âm ngày tiết sau ‘이, 야, 여, 요, 유’ thì đang thêm ‘ㄴ’ vào trước các âm tiết chính là phát âm thành ‘니, 냐, 녀, 뇨, 뉴’.

Ví dụ:

꽃잎 <꽃닙 ⇒ 꼰닙> 내복약 <내복냑 ⇒ 내봉냑> 깻잎 <깻닙 ⇒ 깬닙>담요 <담뇨> 신여성 <신녀성> 백뿐-율 <백뿐뉼>서울역 <서울녁 ⇒ 서울력> 스물여섯 <스물려섯> 물약 <물략>

Quy tắc 9: bí quyết phát âm (‘발음)

1. Đọc là 의 : khi 의 đứng ở vị trí trước tiên trong từ

Ví dụ:

의자 <의자> 의사 <의사> 의견 <의견> 의미 <의미>

2. Đọc là 이 : khi 의 đứng tại vị trí thứ 2 trở đi vào từ

Ví dụ:

주의 <주이> 회의 <회이> 동의 <동이>

3. Đọc là 에 : lúc 의 tức là “của” (sở hữu cách)

Ví dụ:

언니의 가방 <언니에 가방> 어머니의 안경 <어머니에 안경>

sunriverhoteldn.com.vn vừa share với các bạn 9 phương pháp phát âm tiếng Hàn chuẩn nhất rất nhiều thời đại. Mong muốn những phép tắc trên hoàn toàn có thể giúp các bạn phát âm giờ Hàn chuẩn xác rộng và nhanh chóng đoạt được được ngôn từ nhé!

Tổng vừa lòng bởi: sunriverhoteldn.com.vn Team

LIÊN HỆ NGAY