Cách thu nhỏ bản vẽ trong cad

     

Nếu bạn chưa biết dùng lệnh phóng to đối tượng trong CAD tức là bạn chưa biết đến khóa học autocad nâng cao. Ad sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhé lệnh Scale trong CAD này nhé:

 

1. Cách gọi lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng – Lệnh Scale trong CAD

Muốn phóng to thu nhỏ đối tượng – lệnh Scale trong CAD ta có các cách:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Scale hoặc SCCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng để phóng to, thu nhỏ đối tượng trên bản vẽ theo một tỉ lệ nhất định.

Bạn đang xem: Cách thu nhỏ bản vẽ trong cad

*
*
2. Sơ đồ cách thực hiện lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD
*
*

3. Các lựa chọn của lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD

Reference: Nếu tại dòng nhắc “Specify rotation angle or :” ta nhập R – Enter thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc sau.

*
Command: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or : R – Enter

Specify reference length : Kích chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Xem thêm: Cây Thìa Canh Chữa Bệnh Gì, Dây Thìa Canh Có Tác Dụng Gì

Specify second point: Kích chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích chọn điểm P3 (Hình 2 – b).
*
4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale để phóng lớn đối tượng hình tròn (Hình 3 – a) lên 2 lần.

Command: SCALE (SC) – EnterSelect objects: Kích chọn đường tròn (Hình 3 – b).

Xem thêm: Phí Dem Và Det Là Gì ? Det Là Gì? Phí Det Là Gì

Select objects: – EnterSpecify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 3 – b).Specify scale factor or : 2 – Enter
*

Thanks for reading!!!