CAO TẰNG TỔ KHẢO CAO TẰNG TỔ TỶ LÀ GÌ

     

Trong văn khấn cổ truyền Việt Nam, chúng ta dùng rất nhiều các trường đoản cú ngữ cổ. Lấy một ví dụ như cụ ông điện thoại tư vấn là Hiển Thuỷ Tổ Khảo còn nạm bà gọi là Hiển Thuỷ Tổ Tỷ.

Bạn đang xem: Cao tằng tổ khảo cao tằng tổ tỷ là gì

 Trong đời sống hiện đại ngày nay bọn họ không còn cần sử dụng từ cổ nữa. Tuy vậy khi hiểu văn khấn lại buộc phải dùng phần nhiều từ này, do “phần âm” nghe new hiểu. Sau đây sunriverhoteldn.com.vn reviews tới các bạn cá từ cổ sử dụng trong văn khấn truyền thống Việt Nam.

Sách “Thọ Mai Gia Lễ” viết rằng bài toán cúng giỗ tuân thủ theo phép “Ngũ đại đồng đường” tức là cúng giỗ chỉ làm mang lại 5 đời, mang đến đời nhỏ cháu đồ vật 6 người chịu trách nhiệm cúng giỗ sẽ với “thần chủ” của nắm 6 đời đem đi chôn mà lại không thờ cúng nữa, điện thoại tư vấn là “ngũ đại mai thần chủ”. Tất cả “thần chủ” sẽ rước vào trong nhà thờ họ nhằm khấn tầm thường với xã hội Gia Tiên giữa những dịp lễ.


Tài trợ nội dung
*

Từ cổ cần sử dụng trong văn khấn cổ truyền

Các từ bỏ chính

Nếu tía đã chết thì bắt buộc khấn là: Hiển khảo

Nếu bà bầu đã bị tiêu diệt thì bắt buộc khấn là: Hiển tỷ

Nếu ông đã bị tiêu diệt thì hải khấn là: Tổ khảo

Nếu bà đã bị tiêu diệt thì đề xuất khấn là: Tổ tỷ

Nếu cố ông đã chết thì hải khấn là: Tằng Tổ Khảo

Nếu thay bà đã chết thì bắt buộc khấn là: Tằng Tổ Tỷ

Nếu anh em đã bị tiêu diệt thì hải khấn là: Thệ huynh, Thệ đệ

Nếu mẹ đã chết thì buộc phải khấn là: Thể tỵ, Thể muội

Nếu cô dì chú chưng đã bị tiêu diệt thì đề xuất khấn là: Bá thúc Cô Di, Tỷ Muội

Hoặc khấn phổ biến là Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ nội ngoại Gia Tiên.

Giải nghĩa

Thuỷ Tổ dòng họ thì nắm ông điện thoại tư vấn là Hiển Thuỷ Tổ Khảo còn núm bà gọi là Hiển Thuỷ Tổ Tỷ,

Từ đời máy 2 kể từ sau Thuỷ Tổ đến trước Ngũ Đại tính thẳng từ bạn dạng thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ,

Nếu là đàn ông đã chết thì chỉ khấn gộp phổ biến là Hiển Cao Tằng Tổ KhảoNếu là bầy bà đã bị tiêu diệt thì chỉ khấn gộp tầm thường là Hiển Cao Tằng Tổ Tỷ

Ngũ Đại tính trực tiếp từ phiên bản thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu kiêng ông đã bị tiêu diệt thì bắt buộc khấn là Hiển Cao Tổ KhảoNếu né bà đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển Cao Tổ TỷNếu kị bác nội (anh nạm nội) đã bị tiêu diệt thì buộc phải khấn là Hiển Cao Tổ Bá Khảo, còn kiêng bà chưng nội (chị dâu kiêng nội) đã chết thì buộc phải khấn là Hiển Cao Tổ Bá Tỷ, cũng tương tự thế cơ mà là tránh chú nội (em kiêng nội) hoặc né thím (em dâu kị nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường đúng theo kị cô ruột (chị xuất xắc em gái né nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà cầm vào đó bởi chữ Cô, những trường đúng theo trên nếu chết non khi chưa đến “tuổi vị thành niên” đều bắt buộc thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Cao mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghi Chú Trên Màn Hình Máy Tính, Tạo Sticky Note

Tứ Đại tính thẳng từ bản thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu nắm ông đã chết thì đề xuất khấn là Hiển Tằng Tổ KhảoNếu cố bà đã bị tiêu diệt thì đề nghị khấn là Hiển Tằng Tổ TỷNếu cụ bác bỏ nội (anh cố nội) đã chết thì cần khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Khảo, còn cố gắng bà chưng nội (chị dâu vắt nội) đã bị tiêu diệt thì buộc phải khấn là Hiển Tằng Tổ Bá Tỷ, tương tự như thế cơ mà là nuốm chú nội (em chũm nội) hoặc ráng thím (em dâu vắt nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Ngôi trường hợp cố gắng cô ruột (chị giỏi em gái nắm nội) thì bỏ các chữ Bá, Thúc đi mà núm vào đó bằng chữ Cô, các trường vừa lòng trên nếu bị tiêu diệt non khi chưa tới “tuổi vị thành niên” đều nên thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tằng mà vứt chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Tam Đại tính trực tiếp từ bạn dạng thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ

Nếu ông nội đã chết thì nên khấn là Hiển Tổ KhảoNếu bà nội đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển Tổ TỷNếu ông ngoại (trường hợp bên mẹ không còn người thừa tự) đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển ngoại Tổ KhảoNếu bà ngoại (trường hợp bên mẹ không thể người quá tự) đã bị tiêu diệt thì yêu cầu khấn là Hiển nước ngoài Tổ TỷNếu ông bác nội (anh ông nội) đã bị tiêu diệt thì nên khấn là Hiển Tổ Bá Khảo, còn bà bác nội (chị dâu ông nội) đã chết thì nên khấn là Hiển Tổ Bá Tỷ, cũng như thế nhưng mà là ông chú nội (em ông nội) hoặc bà thím (em dâu ông nội) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường vừa lòng bà cô ruột (chị xuất xắc em gái ông nội) thì bỏ những chữ Bá, Thúc đi mà nắm vào đó bởi chữ Cô, các trường đúng theo trên nếu bị tiêu diệt non khi chưa tới “tuổi vị thành niên” đều buộc phải thêm chữ Mãnh đằng trước chữ Tổ mà bỏ chữ Hiển và chữ Khảo đi.

Nhị Đại tính trực tiếp từ phiên bản thân người chịu trách nhiệm cúng giỗ

Nếu phụ vương đẻ đã bị tiêu diệt thì phải khấn là Hiển KhảoNếu chị em đẻ đã bị tiêu diệt thì đề xuất khấn là Hiển TỷNếu phụ thân vợ (trường hợp bên vợ không thể người vượt tự) đã bị tiêu diệt thì yêu cầu khấn là Hiển Nhạc PhụNếu bà bầu vợ (trường hợp mặt vợ không thể người thừa tự) đã bị tiêu diệt thì cần khấn là Hiển Nhạc MẫuNếu chưng ruột (anh bố) đã chết thì đề nghị khấn là Hiển Bá Khảo, còn bác bỏ dâu (chị dâu bố) đã bị tiêu diệt thì bắt buộc khấn là Hiển Bá Tỷ, cũng giống như thế nhưng là chú ruột (em bố) hoặc thím (em dâu bố) thì sửa chữ Bá thành chữ Thúc. Trường đúng theo cô ruột (chị hoặc em gái bố) thì bỏ những chữ Bá, Thúc đi mà cầm cố chữ Cô vào địa chỉ đó, các trường hợp trên nếu chết non khi chưa đến “tuổi vị thành niên” đều yêu cầu thêm chữ Mãnh đằng trước mà quăng quật chữ Hiển và chữ Khảo đi.Nếu cậu ruột (anh hoặc em trai mẹ) đã chết (trường hợp mặt mẹ không còn người quá tự) thì cần khấn là Hiển Cữu Phụ, vợ của cậu thế chữ Phụ ra chữ Mẫu. Nếu là chị chị em thì nhằm nguyên chữ Hiển mà vậy 2 chữ sau là Bá Mẫu, còn em gái chị em thì đổi chữ Báthành chữ Di, chồng bá hoặc chồng gì thì đổi chữ Mẫu thành chữ Phụ là xong, toàn bộ những tín đồ chết trẻ em khi chưa thành niên thì hòn đảo chữ Hiển sang chữ Mãnh.

Nhất Đại tính trực tiếp từ phiên bản thân người phụ trách cúng giỗ

Nếu anh trai đã chết thì yêu cầu khấn là Bào Huynh, trường hòa hợp anh cùng cha khác người mẹ gọi là: Thân Huynh, trường hợp anh cùng chị em khác cha gọi là Thệ Huynh, ngôi trường hợp tín đồ anh đó chết non khi còn ở “tuổi vị thành niên” thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh. Tương tự nếu fan quá cầm cố là em trai thì gắng chữ Huynh bằng chữ Đệ, trường hợp là chị gái biến đổi chữ Tỷ và em gái thì sửa là chữ Muội. Còn trường đúng theo chị dâu (nếu chưa xuất hiện con cùng với anh nhưng mà ở vậy không tái giá) thì cầm chữ Huynh bằng chữ Tẩu và em dâu thì đổi gọi thành Đệ Phụ.Nếu anh con bác bỏ ruột đã bị tiêu diệt (trường hợp bên kia vô quá tự) thì buộc phải khấn là Tụng Huynh, trường hợp fan anh đó chết non khi còn ở “tuổi vị thành niên” thì thêm chữ Mãnh vào trước chữ Huynh, trường hợp là chị gái con chưng ruột thì đổi chữ Huynh thành chữ Tỷ. Giống như nếu fan quá cụ là em trai con chú ruột thì cụ chữ Huynh bằng chữ Đệ, cũng giống như vậy cơ mà là em gái thì sửa thành chữ Muội. Còn trường phù hợp chị dâu (nếu chưa tồn tại con với anh con bác ruột nhưng ở vậy ko tái giá) thì cầm chữ Huynh bằng chữ Tẩuvà em dâu thì đổi điện thoại tư vấn thành Đệ Phụ.Nếu vk chết trước thì ck sẽ khấn là Hiền Thê, ngược lại vợ đã khấn chồng là Lương Phu

Nghịch Cảnh

Nếu đàn ông không may bị tiêu diệt trước cha mẹ khi đã đi đến tuổi thành niên mà chưa xuất hiện gia đình (trong ngôi trường hợp các em còn nhỏ) thì call là Yểu Tử, tương tự đàn bà là Yểu Nữ.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Bún Sườn Nấu Sấu Thanh Mát, Cách Nấu Bún Sườn Chua Dọc Mùng Ngon Chuẩn Vị

Ghi chú: toàn bộ những trường phù hợp chết không đến tuổi thành niên (nữ bên dưới 13 tuổi, nam dưới 16 tuổi) không có cúng giỗ riêng mà phần nhiều khấn phổ biến là Thương Vong Tòng Tự.