CHỌN CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG NHẤT TRONG CÁC CÂU SAU

     
" class="title-header">Chọn câu phát biểu đúng nhất trong những câu sau: A. Các thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loa B. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, sản phẩm in C.


Bạn đang xem: Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau

*

45 điểm

Trần Tiến


Chọn câu. Tuyên bố đúng nhất trong những câu. Sau:A. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, chuột, loaB. Những thiết bị ra gồm: bàn phím, màn hình, vật dụng inC. Các thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, trang bị quét (máy Scan)D. Những thiết bị vào gồm: bàn phím, chuột, màn hình


Xem thêm: Oxi Trong Quang Hợp Có Nguồn Gốc Từ Đâu ? Oxi Trong Quang Hợp Có Nguồn Gốc Từ Đâu

*

*Xem thêm: Dãy Bit Là Dãy Chỉ Gồm A - DãY Bit Là DãY Chỉ GồM

Đáp án : CGiải đam mê :Thiết bị ra dùng để lấy dữ liệu ra từ máy tính xách tay như màn hình, loa, lắp thêm in, đồ vật chiếu…Thiết bị vào cần sử dụng để cung cấp thông tin vào máy vi tính như bàn phím, chuột, thứ quét…