Common

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Common

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
common
*
common<"kɔmən>tính từ ở trong về, được chia sẻ bởi, được làm hoặc có tác động đến nhì hoặc những người, hoặc phần lớn của một nhóm, một cùng đồng; tầm thường common property/ownership tài sản/quyền sở hữu thông thường we share a common purpose bọn họ có thuộc một mục đích I am Vietnamese, she is Belgian, but we have French as a common language tôi người Việt, cô ấy người Bỉ, nhưng công ty chúng tôi có ngôn từ chung là tiếng Pháp he và I have a common interest: We both collect stamps anh ta và tôi có cùng sở thích: Cà hai shop chúng tôi đều xem thêm thông tin tem measures taken for the common good những biện pháp vì tiện ích chung common ground điểm tầm thường (hai bên cùng tất cả để đi mang lại chỗ thoả thuận) common noun danh từ bình thường a fruity chất lượng is common khổng lồ all wine made from this grape đặc điểm ngọt mùi trái cây là chung cho tất cả các loại rượu làm bằng thứ nho này common multiple (toán học) bội số bình thường common divisor (toán học) ước số phổ biến thông thường, phổ cập a common flower/sight/event một một số loại hoa/cảnh trí/sự kiện thông thường it is common knowledge that... điều phổ biến là..., mọi tín đồ đều biết rằng... Is this word in common use? từ bỏ này có hay được sử dụng không? robbery is not common in this area vùng này thường không tồn tại trộm chiếm pine trees are common throughout the world cây thông có ở khắp vị trí trên quả đât common sense lẽ phải thông thường thực tế đã đạt được từ kinh nghiệm sống (chứ chẳng phải do phân tích gì cả); lẽ thường xuyên không tồn tại hạng bậc hoặc tư cách đặc biệt; thông thường he"s not an officer, but a common soldier anh ta chưa phải là sĩ quan, nhưng mà chỉ là lính thường the common people dân thường xuyên common salt muối hay tầm thường, dung tục a common appearance diện mạo bình thường he is very common hắn tục tằn lắm common manners/accents/clothes cung cách/lời nói/quần áo bình bình she"s so common, shouting lượt thích that so all the neighbours can hear bà ấy dung tục quá, cứ hô hào lên như thể cho hàng xã ai cũngnghe thấy as common as dirt/muck (về người) siêu tầm thường; dung tục common or garden thông thường, chẳng có gì quá xa lạ it isn"t a rare bird, just a common or garden sparrow đây chưa phải một bé chim hiếm, mà chỉ với chim sẻ thường thấy the common touch kĩ năng (nhất là của người có địa vị cao) xử sự với tiếp xúc với đều người bình thường một giải pháp thân mật; tiếp xúc chan hoà a politician needs the comon touch chủ yếu khách nên phải có chức năng tiếp xúc chan hoà khổng lồ make common cause with somebody hòa hợp lại nhằm theo xua một mục đích chung the rebel factions made common cause (with one another) to overthrow the regime các phe phiến loạn cấu kết lại (với nhau) nhằm lật đổ chế độ danh từ bến bãi cỏ ko rào, ai sử dụng cũng rất được (ở trong xã hoặc gần làng); đất công quyền thừa hưởng trên đất đai của người khác in common đến hoặc bởi toàn bộ mọi fan trong một nhóm; bình thường to have something in common (with somebody/something) gồm chung lợi ích, đặc điểm...

Xem thêm: Soạn Văn 10 Phú Sông Bạch Đằng Của Trương Hán Siêu, Phú Sông Bạch Đằng

Jane and I have nothing in common Jane cùng tôi chẳng có điểm gì chung cả I have nothing in common with Jane Tôi chẳng có điểm nào phổ biến với Jane cả in common with somebody/something với ai/cái gì; giống như ai/cái gì in common with many others, she applied for a training place cùng với/giống như không ít người dân khác, cô ta cũng xin một chân huấn luyện (Tech) chung; tập thể; thuờng chung, thường
*
/"kɔmən/ tính từ chung, công, chỗ đông người a common language ngôn từ chung common ground điểm thông thường (hai mặt cùng bao gồm để đi đến chỗ thoả thuận) common noun danh từ bình thường common multiple (toán học) bội số bình thường common divisor (toán học) cầu số tầm thường common property gia tài công cùng thường, thông thường, bình thường, phổ biến, nhiều common flowers nhiều loại hoa thịnh hành it is common knowledge that... điều thịnh hành là..., mọi bạn đều biết rằng... the common man người thông thường common sense lẽ thường; lương tri trung bình thường; thô tục a common appearance diện mạo bình thường he is very common hắn tục tĩu lắm danh từ bỏ khu đất công quyền thừa kế trên khu đất đai của bạn khác common of pasturage quyền được chăn thả trên khu đất đai của tín đồ khác sự chung, của tầm thường in common chung, bình thường chạ lớn have everything in common chung tất cả mọi máy lớn have nothing in common không có gì chung (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân bọn chúng !in commom with thuộc với, cũng như, giống như !out of the commom đặc biệt khác thường xuyên


Xem thêm: Cách Làm Trứng Lộn Rang Me Chua Ngọt, Thơm Ngon Khó Cưỡng, Vịt Lộn Xào Me

*