Concerned about là gì

     

1. Concern là gì?

Concern là động từ trong giờ Anh, bao gồm cách gọi là /kənˈsɜːn/, trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết trang bị hai. Ý nghĩa của từ tiếng Anh này được dịch trong từ điển Cambridge là “to cause worry khổng lồ someone” (Gây ra nỗi băn khoăn lo lắng cho ai đó)

Ví dụ:

+ It concerns me that they haven't been in contact. (Điều khiến cho tôi lo ngại là họ đã trở nên mất liên lạc).

+ The water pollution concerns us all. (Tình trạng ô nhiễm nguồn nước gây mang đến tất cả họ nỗi lo lắng).

+ Concern for his health condition is growing. (Nỗi lo ngại cho tình trạng sức mạnh của anh ấy sẽ tăng lên)

Một số ý nghĩa sâu sắc khác của tự concern được tổng hòa hợp như sau:

1. Concern with: có liên quan tới, dính líu tới cái gì

Ví dụ: The answer has no concern with the question. (Câu trả lời không tồn tại chút liên quan nào tới câu hỏi)

2. Concern in: lợi lộc, cổ phần

Ví dụ: He has no concern in an affair (Anh ấy không có chút tiện ích nào)

3. Concern: chuyện bắt buộc lo

Ví dụ: It is no concern of him (Không cần là là chuyện của anh ta).

Bạn đã xem: Concerned about là gìBạn đang xem: Concerned about là gì


Bạn đang xem: Concerned about là gì

*

4. Sự lo lắng, lo âu, quan tâm

Ví dụ: I was filled with concern about the problems of the company (Tôi đầy thấp thỏm với những vụ việc trong công ty)

He notices with deep concern that he will lose liên hệ with her. (Anh ấy lúng túng rằng sẽ mất liên lạc với cô ấy)

2. Các cụm từ thường xuyên đi cùng với concern

Một số từ thường kèm theo với concern trong giờ đồng hồ Anh, tạo thành số đông nghĩa khác biệt như:

1. Car-hide concern: xí nghiệp sản xuất cho mướn xe khá

2. Commercial concern: hãng sản xuất buôn

3. Going concern: nhà máy sản xuất có lãi

4. Going concern assumption: mang thiết công ty lớn liên tục vận động

5. Going concern concept: định nghĩa doanh nghiệp phù dung

6. Going concern principle: nguyên tắc liên tục kinh doanh trong kế toán tài chính

7. Going concern value: giá bán trị của những hãng đang cải cách và phát triển

8. Leading concern: xí nghiệp hàng đầu

9. Paying concern: xí nghiệp sản xuất có lời

10. Public concern: thân yêu chung của mọi người

11. Publishing concern: người phát hành

12. Service concern: nhà máy sản xuất dịch vụ

13. Trading concern: hãng buôn, xí nghiệp dịch vụ thương mại

14. As far as (someone or something) is concerned: theo mọi gì nhưng mà ai/cái gì sẽ lo lắng.

15. To whom it may concern: giành riêng cho những ai thân yêu đến. Nhiều từ này hay được sử dụng trong những lúc viết thư, email, cố kỉnh cho lời “kính gửi” tới fan nhận khi họ chưa biết cụ thể người nhấn là ai.

3. Giới từ bỏ đi với concern

Concern thường đi với các giới từ khác nhau như “about, for,...”. Đi kèm với đầy đủ giới từ khác biệt cụm từ này sẽ có mang đông đảo nghĩa khác nhau:

1. Concern about (Adj): được thực hiện như một tính tự với tức là “Lo lắng”

Ví dụ:

She is concerned about her patients. (Cô ấy băn khoăn lo lắng về những người mắc bệnh của mình)

I am concerned about him. (Tôi rất lo ngại cho anh ta)

2. Concern for: được sử dụng như một danh từ, với chân thành và ý nghĩa là “nỗi lo lắng, sự lo lắng”

Ví dụ:

His concern for the project is enormous. (Mối ân cần của anh ta về dự án rất lớn)

Your concern for studies should be focused (Mối quan tâm của người tiêu dùng về việc học tập yêu cầu được chú trọng)

We should have great concern for the environment. (Chúng ta nên bao gồm mối thân thương lớn tới môi trường)

3. Concern with: liên quan đến, chịu trách nhiệm cho

Ví dụ:

I am concerned with my job. (Tôi thân yêu đến các bước của mình)

He is concerned with the building of structure. (Anh ấy băn khoăn lo lắng với kết cấu của con kiến trúc)

He was concerned with my business affairs. (Anh ta đang lo ngại với công việc kinh doanh của tôi)

4. Một số trong những cách nói concern trong tiếp xúc

Trong tiếng Anh giao tiếp, trường đoản cú concern cũng thường xuyên được sử dụng. Dưới đây là một số bí quyết nói với từ bỏ concern phổ biến:

STT

Câu

Ý nghĩa

1

I'm very concerned /aɪm ˈvɛri kənˈsɜːnd/

Tôi rất ân cần

2

It's not my concern /ɪts nɒt maɪ kənˈsɜːn/

Đó chưa phải là mối thân thương của tôi

3

What's your concern? /wɒts jɔː kənˈsɜːn?/

Mối quan liêu tâm của công ty là gì?

4

Why are you concerned? /waɪ ɑː juː kənˈsɜːnd?/

Tại sao chúng ta lại quan tâm?

5

I understand your concern /aɪ ˌʌndəˈstænd jɔː kənˈsɜːn/

Tôi hiểu mối quan lại tâm của công ty

6

That's one of my concerns /ðæts wʌn ɒv maɪ kənˈsɜːnz/

Đó là giữa những mối thân yêu của tôi

7

That's my concern, not yours. /ðæts maɪ kənˈsɜːn, nɒt jɔːz./

Đó là mối thân yêu của tôi chứ không cần phải của khách hàng

8

His eyes clouded with belated concern and his voice lost its edge /hɪz aɪz ˈklaʊdɪd wɪð bɪˈleɪtɪd kənˈsɜːn ænd hɪz vɔɪs lɒst ɪts ɛʤ/

Mắt anh nhắm lại với sự lo ngại muộn màng với giọng anh bị lạc không đủ

9

The most pressing concern is securing their own survival /ðə məʊst ˈprɛsɪŋ kənˈsɜːn ɪz sɪˈkjʊərɪŋ ðeər əʊn səˈvaɪvəl/

Mối thân yêu cấp bách nhất là đảm bảo sự sống còn của chủ yếu họ

10

She had no concern about that part /ʃiː hæd nəʊ kənˈsɜːn əˈbaʊt ðæt pɑːt/

Cô ấy không hề có sự vồ cập về phần đó

5. Sáng tỏ Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous trong giờ Anh
Xem thêm: Để Phòng Ngừa Tai Nạn Điện Cần ? Để Phòng Ngừa Tai Nạn Điện Cần

*Xem thêm: Mùng 1 Sớm Mai Mùng 2 Đầu Tháng Nghĩa Là Gì, Mùng 1 Sớm Mai Mùng 2 Đầu Tháng Là Gì

Concern, worry, anxious, apprehensive, nervous để tức là lo lắng. Mặc dù nhiên, từng từ lại được sử dụng phổ biến trong những trường vừa lòng khác nhau. Họ hãy thuộc tìm hiểu:

5.1. Cách áp dụng Worry là gì?

Từ worry được sử dụng với tức là “lo lắng”, việc băn khoăn lo lắng ở trên đây thường được hiểu mang ý nghĩa tiêu cực, gồm thẻ là điều gây khó chịu hoặc không bằng lòng về điều hoàn toàn có thể xảy ra. Từ bỏ “worry” thường được kèm theo với tính từ “about”

Ví dụ:

+ Don’t worry. You will recover soon. (Đừng quá lo lắng, bạn sẽ bình phục nhanh thôi)

+ He worries about the project. (Anh ta rất lo ngại về dự án)

Cùng với ý nghĩa là lo lắng nhưng “Concern” có nghĩa là “lo lắng về điều có thể chưa xảy ra”. Tuy nhiên, nút độ băn khoăn lo lắng của “Worry” không bằng “anxious”

5.2. Cách sử dụng Anxious là gì?

Từ “Anxious” cũng có nghĩa là “lo lắng”, nhưng lại nó thường thiên về cảm xúc nhiều hơn, bao gồm mức độ lo ngại cao hơn và long trọng hơn so với từ “worry”. Giới từ thường xuyên đi với “anxious” là “for, about”

Ví dụ:

We are anxious about looking for a job after graduation. (Chúng tôi lo lắng về việc tìm kiếm một các bước sau khi tốt nghiệp)

She appears with an anxious face. (Cô ấy xuất hiện với một vẻ phương diện lo lắng)

5.3. Cách thực hiện Apprehensive là gì?

Apprehensive: băn khoăn lo lắng hoặc thấp thỏm điều gì đấy không hay hoàn toàn có thể xảy ra, bạn nói thường có tính cẩn trọng, lo xa khi sử dụng tính trường đoản cú này. Khi áp dụng từ “worry, concern, anxious, nervous”, người nói có cảm giác lo lắng nhưng không thể sợ sệt. Còn khi sử dụng Apprehensive, fan nói diễn đạt sự lo lắng, sợ hãi sệt. Apprehensive thường xuyên đi với giới từ about/of.

5.4. Cách sử dụng Nervous là gì?

“Nervous” tức là lo lắng, thường đứng trước một hành động, công việc, sự khiếu nại quan trọng.

Ví dụ:

Almost all singers feel nervous before their performance. (Hầu hết những ca sĩ hầu hết cảm thấy lo ngại trước lúc trình diễn).

“Nervous” là cảm giác lo ngại trước khi triển khai một câu hỏi quan trọng, trong khi “worry” là nỗi lo lắng về hoàn cảnh, cá thể cụ thể, cùng “concerned” là nỗi băn khoăn lo lắng về fan khác, xã hội, ráng giới,...

Tóm lại, sự khác biệt giữa các tính tự cùng tất cả nghĩa là băn khoăn lo lắng này như sau:

Từ vựng

Sự khác hoàn toàn

Worry (v); worried (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” nói chung.

Theo sau rất có thể là tân ngữ hoặc không, cũng rất có thể là một mệnh đề

Thường đi cùng với giới trường đoản cú “about”.

Concern (V); concerned (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” cho những người khác, xã hội, vắt giới.

Theo sau phải là một tân ngữ hoặc mệnh đề.

Thường đi cùng với giới từ bỏ “about”, “for”.

Anxious (adj)

Mang nghĩa “lo lắng”, mức chiều cao hơn & mang tính trọng thể hơn worry.- thường đi cùng với giới tự “about”, “for”

Apprehensive (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” vì chưng tính lo xa, cẩn trọng.- không có tân ngữ, hoàn toàn có thể có mệnh đề đứng sau.

Thường đi với giới từ bỏ “about”, ”of”

Nervous

Mang nghĩa “lo lắng/hồi hộp” khi sắp đến sửa làm chuyện gì quan lại trọng, lạ lẫm.-Thường đi cùng với giới tự “about”, “of”

Như vậy, trên đấy là giải say mê của sunriverhoteldn.com.vn về nghĩa của từ “Concern là gì”. Hy vọng bài viết đã đưa về cho các bạn những tin tức hữu ích, giúp các bạn học xuất sắc tiếng Anh rộng nữa.

Tiền tố và hậu tố trong giờ anh, đơn giản dễ dàng mà dễ dàng lấy điểm cao Tổng đúng theo đề thi part 5 TOEIC và khuyên bảo giải cụ thể siêng mục: Blog