ĐẠO HÀM CỦA SIN BÌNH X

     

Đạo hàm Sinx chuyển ra phương pháp và các ví dụ thế thể, giúp các bạn học sinh thpt ôn tập và củng cố kiến thức và kỹ năng về dạng toán tính đạo hàm hàm số mũ Toán 11. Tài liệu bao gồm công thức đạo hàm đầy đủ, dễ nhớ, dễ dàng nắm bắt giúp chúng ta bao quát những dạng bài bác chuyên đề Đạo hàm lớp 11. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Đạo hàm của sin2x

Cách 1: (sin2x)’ = (2x)’.cos2x = 2.cos2x

Cách 2:

y = sin2x

=> y’ = (sin2x)’

= 2(sinx . Cosx)’

= 2<(sinx)’. Cosx + sinx . (cosx)’>

= 2(cos2x – sin2x)

= 2cos2x

Đạo hàm sinx

*

Đạo hàm hàm hợp

*
Bạn đang xem: đạo hàm của sin bình x

Đạo hàm cấp cho cao

*

Tính đạo hàm bằng định nghĩa

Bước 1: Tính

*

Bước 2: Lập tỉ số

*

Bước 3: tra cứu

*


Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = sin2x – cos23x

A. F’(x) = 2cos2x + 3sin6x

B. F’(x) = 2cos2x - 3sin6x

C. F’(x) = 2cos2x - 2sin3x

D. F’(x) = 2cos2x + 2sin3x


Hướng dẫn giải

f’(x) = (sin2x – cos23x)’

= 2cos2x + 3sin3x.2cos3x

= 2cos2x + 3sin6x

Vậy đáp án và đúng là A
Xem thêm: Bài 3 : Tỉ Lệ Bản Đồ Cho Biết Điều Gì ? Tỉ Lệ Bản Đồ Cho Chúng Ta Biết Điều Gì

Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số: f(x) = cos4x – 3sin4x

A. F’(x) = 12cos4x + 4sin4x

B. F’(x) = -12cos4x + 4sin4x

C. F’(x) = -12cos4x - 4sin4x

D f’(x) = -3cos4x - sin4x


Hướng dẫn giải

y" = (2sin24x)’ – 3(cos35x)’

Tính (sin24x)’

Với u = sin4x ta được:

(sin24x)’ = 2sin4x.(sin4x)’ = 2sin4x.cos4x(4x)’ = 4sin8x.

Tương từ bỏ tính (cos35x)’

(cos35x)’ = 3cos25x.(cos5x)’ = 3cos25x.(-sin5x).(5x)’

= -15cos25x.sin5x = -15/2 . Cos5x.sin10x.

Vậy y’ = 8sin8x + (45/2) . Cos5x . Sin10x.
Xem thêm: Các Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại, Trên Cây Trồng Hiệu Quả

Ví dụ: Tính đạo hàm của hàm số

*


Hướng dẫn giải

Ta có:

*

*

Tính tử số ta được:

(2cos2x – 2sin2x)(2sin2x – cos2x) – (4cos2x + 2sin2x)(sin2x + cos2x)

= -6cos22x – 6sin22x = -6

Vậy

*

--------------------------------------------

Hi vọng Đạo hàm hàm sin2x là tài liệu bổ ích cho các bạn ôn tập bình chọn năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập vào chương trình lớp 11 tương tự như ôn luyện cho kì thi trung học phổ thông Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!