ĐỂ TẠO MỘT THƯ MỤC TA LÀM NHƯ THẾ NÀO

     

Giải phần A. Vận động cơ bản bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học tập lớp 4. Nói lại thao tác làm việc tạo thư mục, mở folder a)Mở thư mục KHOILOP4 . . .

Bạn đang xem: để tạo một thư mục ta làm như thế nào


Câu 1

Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục

a) Mở folder KHOILOP4 đã sinh sản ở vận động 3, mục A của bài bác 1, tạo các thư mục theo mô tả:

- Thư mục nhỏ LOP4B là thư mục nhỏ của thư mục KHOILOP4.

- thư mục TO1, TO2, TO3 là thư mục con của folder LOP4B.

- thư mục An, Binh, Khiem là thư mục nhỏ của folder TO1.

*

b) Điền các từ không đủ vào nơi chấm (. . .) sẽ được câu đúng.

- folder LOP4B có những thư mục con: . . ., . . ., . . .

- folder TO1 có các thư mục con: . . ., . . ., . . .

c) Đánh vệt x vào ô trống ngơi nghỉ sau câu đúng.

*

Để mở folder LOP4B, em phải triển khai thao tac như thế nào sau đây?

Lời giải chi tiết:

a)

- trong thư mục KHOILOP4, em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là LOP4B rồi nhấn Enter.

- cách 1. Vào thư mục LOP4B, em nháy chọn New Folder, gõ thương hiệu thư mục là TO1 rồi nhấn Enter.

Bước 2. Em nháy chọn New Folder, gõ thương hiệu thư mục là TO2 rồi nhấn Enter.

Bước 3. Em nháy chọn New Folder, gõ thương hiệu thư mục là TO3 rồi nhấn Enter.

- vào thư mục TO1, em nháy chọn New Folder, gõ thương hiệu thư mục là An rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ tên thư mục là Binh rồi nhấn Enter.

Em nháy chọn New Folder, gõ thương hiệu thư mục là Khiem rồi nhấn Enter.

Xem thêm: Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai Là Câu Nói Của Ai? Trẻ Em Hôm Nay Thế Giới Ngày Mai

b)

- Thư mục LOP4B có các thư mục con: TO1, TO2, TO3.

- Thư mục TO1 có những thư mục con: An, Binh, Khiem.

c)

*


Câu 2

Sao chép (Copy) thư mục.

a)Trao đổi với bạn, triển khai các thao tác coppy thư mục theo hướng dẫn:

Bước 1. Nháy nút nên chuột vào folder Khiem trong thư mục TO1 đã tạo nên ở vận động 1, chọn Copy.

Bước 2. Mở thư mục TO2, nháy nút đề xuất chuột, lựa chọn Paste.

b)Điền từ bỏ vào nơi chấm (. . .) sẽ được câu đúng

- Trong thư mục TO2 tất cả . . .

*

Lời giải bỏ ra tiết:

b)

- trong thư mục TO2 có thư mục Khiem


Câu 3

Đổi thương hiệu (Rename) thư mục

- trao đổi với bạn, triển khai đổi tên thư mục theo hướng dẫn:

Bước 1. Nháy nút buộc phải chuột tại thư mục TO3, lựa chọn Renam.

Bước 2. Gõ thương hiệu thư mục vào ô (TO3) thành (to3) rồi nhân phím Enter.

Điền tự vào khu vực chấm (. . .) để được câu đúng.

- thư mục . . . đã được thay tên thành thư mục . . .

Lời giải đưa ra tiết:

- Thư mục TO3 đã được đổi tên thành thư mục to3.


Câu 4

Nhắc lại thao tác làm việc xóa thư mục

Em thực hiện thao tác xóa thư mục to3 đã đổi tên ở hoạt động 3 rồi điền từ không đủ vào địa điểm chấm (. . .).

Để xóa thư mục to3, em nháy nút . . . Con chuột vào thư mục to3, lựa chọn . . . Rồi nhận phím . . . để xóa

Lời giải chi tiết:

Để xóa thư mục to3, em nháy nút nên chuột vào thư mục to3, chọn Delete rồi nhận phím Yes.

Xem thêm: Thực Vật Có Ảnh Hưởng Tới Sự Phát Triển, Sự Phát Triển Và Phân Bố Và Phân Bố

- Điền từ không đủ chỗ chấm (. . .):

Để xóa thư mục to3, em nháy nút đề nghị chuột vào thư mục to3, chọn Delete rồi thừa nhận phím Yes để xóa.