Hiđrat Hóa Là Gì

     

Các ự biệt lập chính thân hydrat hóa với hydro hóa là hydrat hóa đề cập mang đến sunriverhoteldn.com.vnệc ngã ung các phân tử nước vào một trong những hợp chất hữu cơ, trong những lúc hydro

NộI Dung:

Các sự biệt lập chính giữa hydrat hóa với hydro hóa là hydrat hóa đề cập đến sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung các phân tử nước vào một trong những hợp hóa học hữu cơ, trong lúc hydro hóa đề cập mang đến sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung một phân tử hydro vào một trong những hợp chất hữu cơ.

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa rất quan trọng đặc biệt trong những phản ứng tổng phù hợp hóa học. Cả nhì phản ứng này đều tương quan đến sunriverhoteldn.com.vnệc mở links đôi vào một hợp chất hữu cơ bằng cách thêm nhóm cố gắng vào các nguyên tử cacbon trong link đôi. Các nhóm vậy được phân phối trong các quy trình này là không giống nhau.Bạn đã xem: Hiđrat hóa là gì, cố gắng nào là việc hydrat hóa tế bào

1. Tổng quan và sự biệt lập chính 2. Hydrat hóa là gì 3. Hydro hóa là gì 4. So sánh tuy vậy song - Hydrat hóa với Hydro hóa ngơi nghỉ dạng bảng 5. Cầm tắt

Hydrat hóa là gì?

Hydrat hóa là sự bổ sung cập nhật một phân tử nước vào một trong những hợp hóa học hữu cơ. Hợp hóa học hữu cơ hay là anken, có liên kết đôi thân hai nguyên tử cacbon. Phân tử nước nhận thêm vào link đôi này làm việc dạng nhóm hydroxyl (OH–) cùng một proton (H+). Bởi vì đó, phân tử nước phân ly thành các ion của nó trước khi bổ sung cập nhật này. đội hydroxyl được lắp với một nguyên tử cacbon của link đôi trong những lúc proton được gắn với nguyên tử cacbon khác.

Bạn đang xem: Hiđrat hóa là gì


*

Vì nó liên quan đến sunriverhoteldn.com.vnệc phá vỡ liên kết và hình thành liên kết nên phản nghịch ứng lan nhiệt cực kỳ cao. Điều đó có nghĩa là; bội nghịch ứng toả tích điện dưới dạng nhiệt. Đó là 1 trong phản ứng từng bước; trong những bước đầu tiên, anken chuyển động như một nucleophile và tấn công proton của phân tử nước và links với nó thông qua nguyên tử cacbon ít thay thế hơn. Ở đây, làm phản ứng tuân theo luật lệ Markonikov.

Bước vật dụng hai bao gồm sunriverhoteldn.com.vnệc thêm nguyên tử oxy của phân tử nước cùng với nguyên tử cacbon không giống (nguyên tử cacbon có tính sửa chữa cao) của link đôi. Tại thời điểm này, nguyên tử oxy của phân tử nước mang điện tích dương vì nó sẽ mang ba links đơn. Sau đó, mang lại một phân tử nước khác chỉ chiếm thêm proton của phân tử nước được gắn thêm vào, giữ lại nhóm hydroxyl sinh sống nguyên tử cacbon ít sửa chữa thay thế hơn. Vày đó, phản bội ứng này dẫn tới sự tạo thành rượu. Tuy nhiên, các alkyne (liên kết bố chứa hydrocacbon) cũng có thể trải qua phản ứng hydrat hóa.

Hydro hóa là gì?

Hydro hóa là quy trình cộng một phân tử hydro vào một trong những hợp chất hữu cơ. Rộng nữa, phản ứng này tương quan đến sunriverhoteldn.com.vnệc xử lý một hợp chất hữu cơ với khí hydro. Thông thường, phản bội ứng xảy ra với sự xuất hiện của hóa học xúc tác như niken, palladi hoặc platin. Quá trình hydro hóa không xúc tác chỉ có thể thực hiện nay được ở nhiệt độ rất cao. Ngoại trừ ra, quy trình này rất đặc biệt quan trọng trong sunriverhoteldn.com.vnệc khử các hợp hóa học hữu cơ không bão hòa. Điều đó bao gồm nghĩa là; quy trình hiđro hóa rất có thể mở links đôi hoặc links ba trong hợp chất hữu cơ và vươn lên là chúng thành hợp hóa học chứa links đơn.

Trong xúc tác đồng thể, sắt kẽm kim loại xúc tác liên kết đối với cả anken và hiđro để tạo ra sản phẩm trung gian (phức chất trung gian anken-xúc tác-hiđro). Tiếp đến xảy ra sự đưa một nguyên tử hydro từ kim loại thành cacbon trong link đôi (hoặc link ba). Điều gì xẩy ra tiếp theo là sự việc chuyển nguyên tử hydro không giống từ nguồn hydro sang nhóm ankyl với sự phân ly mặt khác của ankan.

Xem thêm: Tại Sao Nói Nhân Là Trung Tâm Điều Khiển Vì Sao? Tại Sao Nói Nhân Là Trung Tâm Của Tế Bào

Trong xúc tác dị thể, links không bão hòa links với hóa học xúc tác trong những lúc nguồn hydro trải qua sự phân ly thành hai nguyên tử hydro. Sau đó, một bước thuận nghịch xẩy ra khi một nguyên tử hydro liên kết với links không bão hòa. Cuối cùng, một bội nghịch ứng ko thuận nghịch xẩy ra khi nguyên tử hydro khác tích hợp nhóm alkyl.

Sự khác biệt giữa Hydrat hóa và Hydro hóa là gì?

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa là vượt trình đặc biệt trong tổng vừa lòng hóa học. Sự khác biệt chính giữa quy trình hydrat hóa và quá trình hydro hóa là việc hydrat hóa đề cập đến sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung các phân tử nước vào một hợp chất hữu cơ, vào khi quá trình hydro hóa đề cập đến sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung một phân tử hydro vào một hợp hóa học hữu cơ.

Infographic dưới đây tóm tắt sự biệt lập giữa quy trình hydrat hóa và hydro hóa.

Xem thêm: May Là Tháng 5 Là Tháng Gì ? Những Ngày Lễ, Kỷ Niệm Trong Tháng 5


*

Tóm tắt - Hydrat hóa vs Hydro hóa

Quá trình hydrat hóa cùng hydro hóa là quá trình quan trọng trong tổng thích hợp hóa học. Sự khác biệt chính giữa quá trình hydrat hóa và quá trình hydro hóa là sự hydrat hóa đề cập đến sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung các phân tử nước vào một hợp hóa học hữu cơ, trong khi quy trình hydro hóa đề cập mang lại sunriverhoteldn.com.vnệc bổ sung một phân tử hydro vào trong 1 hợp hóa học hữu cơ.