ION NÀO SAU ĐÂY LÀ CATION

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+. ý muốn loại được rất nhiều cation thoát khỏi dung dịch mà lại không chuyển thêm ion lạ vào dung dịch, hoàn toàn có thể dùng chất nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Ion nào sau đây là cation

hỗn hợp K2CO3

B. hỗn hợp Na2CO3

C. dung dịch NaOH

D. hỗn hợp Na2SO4


*

Một dung dịch có chứa các ion sau . Để tách được những cation thoát khỏi dung dịch mà lại không chuyển thêm ion mới vào thì ta có thể cho dung dịch công dụng với hỗn hợp nào tiếp sau đây ?

A. Na2SO4 vừa đủ

B. Na2CO3 vừa đủ

C. K2CO3 vừa đủ

D. NaOH vừa đủ


Một dung dịch gồm chứa những ion sau . Để tách được những cation ra khỏi dung dịch nhưng mà không chuyển thêm ion bắt đầu vào thì ta rất có thể cho dung dịch công dụng với dung dịch nào tiếp sau đây ?

A. Na2SO4 vừa đủ. 

B. Na2CO3 vừa đủ. 

C.

Xem thêm: Hoạt Động Nào Sau Đây Là Của Enzim ? Hoạt Động Nào Sau Đây Là Của Enzyme

 K2CO3 vừa đủ. 

D. NaOH vừa đủ.


Một dung dịch bao gồm chứa những ion sau Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl-. Để tách được nhiều cation thoát ra khỏi dung dịch nhưng không đưa thêm ion bắt đầu vào thì ta hoàn toàn có thể cho dung dịch tác dụng với dung dịch nào sau đây? 

A. Na2SO4 vừa đủ.

B. Na2CO3 vừa đủ.

C. K2CO3 vừa đủ.

D. NaOH vừa đủ.


N a 2 S O 4 vừa đủ các loại được ion B a 2 + , C a 2 +

N a 2 C O 3 vừa đủ một số loại được ion B a 2 + , C a 2 + , M g 2 + , H + K 2 C O 3 vừa đủ các loại được ion B a 2 + , C a 2 + , M g 2 + , H + dẫu vậy lại thêm ion K + NaOH vừa đủ nhiều loại được ion M g 2 + , H +

Đáp án B


Một dung dịch tất cả chứa những ion sau Ba2+, Ca2+, Mg2+, H+, Cl-. Để bóc được những cation thoát khỏi dung dịch nhưng không gửi thêm ion mới vào thì ta có thể cho dung dịch tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. Na2SO4 vừa đủ

B. Na2CO3 vừa đủ

C. K2CO3 vừa đủ

D.

Xem thêm: Bộ 13 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2021, 3 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2021

NaOH vừa đủ


Một dung dịch gồm chứa những ion sau Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Cl -. Để bóc được các cation ra khỏi dung dịch mà lại không đưa thêm ion bắt đầu vào thì ta hoàn toàn có thể cho dung dịch tính năng với hỗn hợp nào sau đây?

A. Na2SO4 vừa đủ

B. Na2CO3 vừa đủ

C. K2CO3 vừa đủ

D. NaOH vừa đủ


Đáp án B

A gửi thêm ion bắt đầu là SO42-

B đúng vì tách được những ion Ba2+, Ca2+, Mg2+, H+ thoát ra khỏi dung dịch

C chuyển thêm ion K+

D bóc tách được ion H+

=> Thêm Na2CO3 tách bóc được nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch


Một dung dịch gồm chứa các ion sau:

B a 2 + , C a 2 + , M g 2 + , N a + , H + , C l - . Để tách được các cation thoát khỏi dung dịch mà không chuyển thêm ion new vào thì ta hoàn toàn có thể cho dung dịch tính năng với hỗn hợp nào sau đây?

A. Na2SO4 vừa đủ

B. Na2CO3 vừa đủ

C. K2CO3 vừa đủ

D. NaOH vừa đủ.


Cho dung dịch chứa những ion sau: mãng cầu + , Mg 2 + , ba 2 + , H + , Cl - . Mong loại được rất nhiều cation thoát ra khỏi dung dịch, rất có thể cho công dụng với những chất nào sau đây?

A. Mãng cầu 2 teo 3

B. Mãng cầu 2 SO 4

C. K 2 teo 3

D. NaOH


Cho hỗn hợp chứa các ion sau: Na+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Mong mỏi loại được không ít cation ra khỏi dung dịch, có thể cho công dụng với những chất nào sau đây?