Luận Cương Là Gì

     
Dưới đây là những mẫu câu bao gồm chứa từ "luận cương", trong cỗ từ điển từ điển giờ đồng hồ sunriverhoteldn.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo mọi mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ luận cương, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ luận cưng cửng trong bộ từ điển trường đoản cú điển giờ sunriverhoteldn.com.vnệt

1. Đó chủ yếu là bản Luận cương tháng bốn nổi tiếng.

Bạn đang xem: Luận cương là gì

2. Bài phát biểu đẳng cấp Maoist này, sẽ được gọi là Luận cương tháng 7, gồm chứa mười bảy đề xuất.

3. Với ông đưa mang lại tôi một bài luận cương in trắng đen về một bên thơ tên Etheridge Knight và thực chất khẩu âm của thơ và từ thời đặc điểm này trở đi

4. Vào tháng 4 năm 1518, một vài tháng trước khi tuyên bố bản 95 luận cương lừng danh của mình, Martin Luther đã được nhận vào trên Heidelberg, để bảo vệ các luận án này.

5. Luận cương tháng tứ đã đề ra mục tiêu và đường lối giành thành công cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô sunriverhoteldn.com.vnết".

6. Bài xích chi tiết: Luận cương tháng 7 Ceaușescu đã đi vào thăm cộng hoà dân chúng Trung Hoa, Bắc Triều Tiên với Bắc sunriverhoteldn.com.vnệt nam năm 1971 và bị ấn tượng bởi quy mô cứng rắn ông thấy trên đó.

Xem thêm: Em Có Về Xứ Nghệ Với Anh Không ??? Về Xứ Nghệ Cùng Em Anh Có Về Xứ Nghệ Với Em Không

7. Dù được giới thiệu trong hình thức "Chủ nghĩa thôn hội Nhân đạo", trên thực tế Luận cương khắc ghi sự quay trở lại của nhà nghĩa hiện thực Xã hội nhà nghĩa chặt chẽ, và tiến công vào lứa tuổi trí thức không phù hợp hợp.

8. Lúc trở về đến Petrograd, Lenin đã công bố Luận cương tháng bốn của mình, trong những số ấy ông lôi kéo chuyển giao tất cả quyền lực chính trị tại Nga về tay những Xô sunriverhoteldn.com.vnết công nhân và binh lính cũng như rút Nga ngay mau chóng khỏi trận chiến tranh.

9. Năm 1971, Đảng, vốn đã trọn vẹn thanh trừng sự chống đối nội cỗ (có lẽ không tính Gheorghe Gaston Marin), phê săn sóc Luận cương mon 7, thể hiện sự khinh thường bỉ của Ceaușescu với cục bộ các quy mô phưpưng Tây, và tái resunriverhoteldn.com.vnew sự tự do thoải mái hoá trước đó của ông là bốn sản.

Xem thêm: Nên Bón Phân Vào Vị Trí Nào Của Cây Trồng Ăn Quả? Nên Bón Phân Vào Vị Trí Nào Của Cây

10. "Reg E., nền tảng về ngôn từ và sự lưu trung ương về âm điệu là vật gì vậy?" (Cười) cùng ông đưa đến tôi một bài bác luận cương in trắng đen về một bên thơ tên Etheridge Knight và bản chất khẩu âm của thơ với từ thời đặc điểm đó trở đi Reggie không thể là người đẩy đà nhất với tôi. Bởi những gì Etheridge Knight dạy mang đến tôi là tôi có thể làm cho từ ngữ của mình trở thành âm nhạc thậm chí những từ nhỏ nhất, những đối chọi âm từ nếu, và, nhưng, gì sản phẩm đống con đường phố trong giờ đồng hồ lóng có thể rót vào tai, và từ đó, tôi bắt theo xua Etheridge Knight.