Ngôn ngữ bậc cao là gì

     
" class="title-header">Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là? A. Là ngôn ngữ máy tính rất có thể trực tiếp đọc và thực hiện được B. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, tất cả tính chủ quyền cao cùng ít phụ thuộc vào một số loại máy ví dụ C.


Bạn đang xem: Ngôn ngữ bậc cao là gì

*

45 điểm

Trần Tiến


Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là?A. Là ngôn từ máy tính rất có thể trực tiếp hiểu và thực hiện đượcB. Là ngôn ngữ gần với ngôn từ tự nhiên, có tính chủ quyền cao cùng ít dựa vào vào nhiều loại máy cố kỉnh thểC. Là ngôn ngữ có thể mô tả được toàn bộ các thuật toánD. Là ngữ điệu mô tả thuật toán bên dưới dạng văn bản


Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 5 Getting Started, Please Wait

*Xem thêm: Soạn Văn 8 Viết Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm, Soạn Bài Viết Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm

Đáp án : BGiải đam mê :Ngôn ngữ thiết kế bậc cao là ngôn ngữ gần với ngữ điệu tự nhiên, gồm tính độc lập cao với ít phụ thuộc vào vào loại máy nuốm thể, thao tác làm việc với những kiểu tài liệu và cách tổ chức triển khai dữ liệu nhiều dạng.