NHÀ LÝ ĐỔI TÊN NƯỚC ĐẠI VIỆT VÀO NĂM NÀO

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010.

B. Năm 1045.

C. Năm 1054.

D. Năm 1075.

Bạn đang xem: Nhà lý đổi tên nước đại việt vào năm nào


-Đơn vị hành thiết yếu cấp địa phương từ bỏ thấp đến cao thời tiền Lê là gì?

-Nhà Lý được thành lập và hoạt động năm bao nhiêu?

-Vì sao nhà Lý dời đô từ bỏ Hoa Lư về Thăng Long?

-Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

-Bộ vẻ ngoài thành văn trước tiên ở nước ta xuất hiện ở triều đại nào?

-Thành Đại La được Lý Công Uẩn đổi là thành:

-Tại sao luật pháp thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

-Cấm quân có nhiệm vụ canh gác ở đâu?

-Việc để quân địa phương đóng góp ở các lộ, chuyển phiên vừa luyện tập, vừa có tác dụng ruộng có tính năng gì?

-Điểm biệt lập cơ bản giữa nền tài chính trong thành phố trung đại với lãnh địa phong loài kiến là gì?

-Nguyên nhân đa số nào dẫn đến sự thành lập của thành thị trung đại? 

-Vì sao thực trạng nông nghiệp việt nam thời Đinh - chi phí Lê có bước phát?

 

 


Lớp 7 lịch sử
1
0

Câu 28: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010.

B. Năm 1045.

C. Năm 1054.

D. Năm 1075.

Câu 29: Trước nguy hại xâm lược ở trong nhà Tống, Lý thường xuyên Kiệt đã gồm chủ trương gì?

A. Đánh du kích

B. Chống thủ

C. Đánh lâu dài

D. "Tiến công trước để tự vệ"


Lớp 7 lịch sử hào hùng
4
0

Câu 3 : đơn vị Lý thay tên nước là Đại Việt vào năm

A.1012.

B.1064.

C.1042.

D.. 1054.


Lớp 7 lịch sử
6
0

: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010.

B. Năm 1045.

C. Năm 1054.

D. Năm 1075.

Câu 28 : Cấm quân là:

A. quân chống vệ biên giới.

B. quân phòng vệ những lộ.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh Ngắn Nhất, Please Wait

C. quân chống vệ các phủ.

D. quân đảm bảo an toàn Vua và Kinh thành.

Câu 29: Các giai cấp cơ bạn dạng trong thôn hội phong kiến phương Đông là:

A. Địa nhà và nông nô.

B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

C. Lãnh chúa phong kiến cùng nông nô.

D. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.

Câu 30: Vì sao Ngô Quyền không duy trì chính quyền của mình Khúc?

A. Chính quyền bọn họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường.

B. Ngô Quyền mong muốn phát triển non sông thành một tổ quốc độc lập, tùy chỉnh thiết lập một chính quyền trọn vẹn của fan Việt.

C. Ngô Quyền hy vọng xây dựng một tổ chức chính quyền cao rộng thời chúng ta Khúc.

D. Ngô Quyền không thích tự dìm mình là máu độ sứ của cơ quan ban ngành phương Bắc.

Câu 31: Việc làm cho nào của Ngô Quyền khẳng định tự do quốc gia dân tộc.

A. Đặt đế kinh ở Cổ Loa.

B. Bỏ chức máu độ sứ, lên ngôi vua.

C. Đặt lại nghi lễ trong triều đình.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Axit, Oxit Axit Là Gì

D. Đặt lại các chức quan tiền trong triều đình, xóa bỏ các chức quan tiền thời Bắc thuộc.