Ở nước ta chăn nuôi trâu chủ yếu ở

     
Trắc nghiệm Địa 9 bài 39 : cải tiến và phát triển tổng hợp kinh tế và đảm bảo an toàn tài nguyên, môi trường thiên nhiên Biển - Đảo (tiếp theo)
*