Phần Mở Rộng Của Tệp Thường Thể Hiện

     

Dữ liệu giao diện tệp được lưu giữ trữ vĩnh viễn ở bộ lưu trữ ngoài và vẫn tồn tại khi tắt mối cung cấp điện. Phần không ngừng mở rộng của thương hiệu tệp thường thể hiện?


Tệp là một trong dãy các phần tử cùng mẫu mã được thu xếp một phương pháp tuần tự. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện?

Câu hỏi:

Phần mở rộng của thương hiệu tệp thường xuyên thể hiện?

A. Thứ hạng tệp

B. Ngày giờ biến đổi tệp

C. Form size của tệp

D.Tên thư mục cất tệp

Đáp án đúng A.

Bạn đang xem: Phần mở rộng của tệp thường thể hiện

Phần mở rộng của tên tệp thường biểu đạt là đẳng cấp tệp như văn bản, hình ảnh, âm thanh…, tệp tập vừa lòng trong nó một số thành phần dữ liệu có cùng kết cấu giống như mảng tuy nhiên khác mảng là số phần tử của tệp chưa được xác định.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án đúng là A

Tệp là 1 dãy các bộ phận cùng hình dạng được thu xếp một biện pháp tuần tự. Tệp tài liệu được tàng trữ ở bộ nhớ lưu trữ ngoài dưới một tên làm sao đó.

– Tệp là dãy các dữ liệu cùng kiểu, bao gồm các đặc điểm sau:

Dữ liệu thứ hạng tệp được lưu lại trữ dài lâu ở bộ nhớ ngoài (đĩa từ, CD,…) và vẫn tồn tại khi tắt mối cung cấp điện.

Lượng tin tức lưu trữ bên trên tệp hoàn toàn có thể rất bự và chỉ phụ thuộc vào dung tích đĩa.

– Phân nhiều loại tệp

+Xét theo tổ chức triển khai dữ liệu có 2 loại:

Tệp văn bản: là tệp mà dữ liệu được ghi bên dưới dạng các kí trường đoản cú theo mã ASCII.

Tệp có cấu trúc: là tệp cơ mà thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo một cấu tạo nhất định.

Xem thêm: Unit 9 Lớp 11 Language Focus, Language Focus Unit 9 : The Post Office

+ Xét theo phương thức truy cập, bao gồm 2 loại:

Tệp truy vấn tuần tự

Tệp truy cập trực tiếp

– Các thao tác với tệp:

+ đính tên cho thay đổi tệp: lắp tên tệp với biến hóa tệp thực tế là tạo thành một tham chiếu giữa tệp bên trên đĩa (do tên tệp và mặt đường dần tương ứng được hệ điều hành xác định) và vươn lên là tệp vào chương trình, khiến cho biến tệp trở thành thay mặt đại diện cho tệp. Biến hóa tệp trở thành đối tượng trực tiếp trong chương trình để nhận các thao tác đối với tệp trên đĩa.

+ Mở tệp

– giấy tờ thủ tục mở tệp nhằm ghi dữ liệu có dạng:

+ Rewrite ()

Trong cú pháp, trở nên tệp phải đã được link với một tệp sau khi sử dụng Assign.

Ví dụ: assign(tep3, ‘C’KQ.DAT’);

Khi triển khai rewrite(tep3), ví như trên thư mục cội của ổ đĩa C chưa tồn tại tệp KQ.DAT, thì tệp sẽ được tạo với nội dung rỗng. Nếu đã có, câu chữ cũ có khả năng sẽ bị xóa để sẵn sàng ghi tài liệu mới.

+ Sử dụng giấy tờ thủ tục reset mở tệp văn bạn dạng đã tồn tại để đọc dữ liệu.

Cú pháp: reset();

Trong cú pháp, biến đổi tệp cần được là vẫn được gắn kết với một tệp (dùng assign). Giả dụ tệp này sẽ không tồn tại thì thực hiện reset sẽ gặp gỡ lỗi. Nếu như tệp vẫn mở thì nó đang đóng lại rối sau đó mở lại. Vị trí con trỏ tệp sau lời gọi reset là đầu tệp.

Xem thêm: Phân Tích Bài Tự Tình 2 ) - Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 2 Của Hồ Xuân Hương

– Đóng/ghi tệp văn bản

+ Cú pháp hiểu tệp văn bản:

Read (,) Hoặc Reading ,);

+ Cú pháp ghi tệp văn bản: Write(,) hoặc writeln (,);

+ Đóng tệp: giấy tờ thủ tục đóng tệp: Close (); trong cú pháp, thay đổi tệp vẫn được link với một tệp đã mở vị đã sử dụng reset, rewrite hoặc append (append đưa ra dùng cùng với tệp văn bản) ở thời gian trước đó để mở tệp.