Post hoc là gì

     

Nhóm MBA Bách Khoa ra mắt cách đối chiếu sâu anova : mục đích, ý nghĩa, cách tiến hành bằng hình ảnh, bằng đoạn phim hướng dẫn trên ứng dụng SPSS.

Mục đích so sánh sâu anova

Dùng để xem bao gồm sự khác biệt cụ thể giữa nhóm nào cùng nhóm nào về một sự việc nào đó có ý nghĩa sâu sắc thống kê không.. Ví dụ: vào 100 người trả lời bảng câu hỏi, chia nhỏ ra 3 team tuổi:

Nhóm 1: nhóm Nhóm 2: đội từ 30-40 tuổi.Nhóm 3: nhóm trên 40 tuổi

Ta bắt buộc so sách xem trong 3 đội tuổi trên, nhóm nào hài lòng hơn đội nào, cùng sự khác biệt có chân thành và ý nghĩa thống kê tuyệt không? trở thành cần đối chiếu sự khác biệt ở đấy là biến Hài Lòng.

*

thắc mắc đặt ra là ta sẽ chạy anova rồi, cho thấy thêm có sự khác biệt về sự thích hợp giữa các nhóm tuổi rồi, hiện thời việc sót lại là xác minh nhóm tuổi nào có sự khác hoàn toàn với nhóm tuổi nào? cũng chính vì có thể nhóm 1 có khác hoàn toàn với team 3, tuy vậy nhóm 1 không có biệt lập với nhóm 2 về việc Hài Lòng. Vấn đề này đang được giải quyết bằng đối chiếu sâu Anova, nói một cách khác là post-hoc demo anova. Bài xích này sẽ hướng dẫn các bạn làm việc đó với đọc ý nghĩa.

xem xét nếu chỉ tất cả hai nhóm quan gần kề thì không cần chạy so với sâu anova, cùng nếu chạy thì SPSS cũng không trình bày ra kết quả, vì tất cả hai đội , và tất cả sự khác biệt thì chắc chắn là là team 1 khác nhóm 2 rồi, bắt buộc gì đối chiếu sâu nữa