Số nuclôn là gì

     

Bạn đọc nhớ ký hiệu phân tử nhân nguyên tử, độc giả sẽ làm rất cấp tốc dạng bài tập này: khẳng định được prôtôn, nơtrôn...

Bạn đang xem: Số nuclôn là gì


XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN

A. LÝ THUYẾT

1. Hạt nhân: Hạt nhân được kết cấu bởi hai các loại hạt là proton (mp = 1,00728u; qp = +e) và nơtron (mn = 1,00866u; không mang điện tích), gọi bình thường là nuclon.

Kí hiệu của phân tử nhân nguyên tố hóa học X: (_Z^A extrmX)

Z: nguyên tử số (số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn số proton ở hạt nhân số electron ở vỏ nguyên tử).

A: Số khối tổng số nuclon.

N = A - Z: Số nơtron

 Bán kính hạt nhân : R= (1,2.10^-15.A^frac13m)

2. Đồng vị: Cùng Z nhưng khác A (cùng prôtôn và khác số nơtron)

Vd: Hidro có cha đồng vị:

+ Hidro hay (_1^1 extrmH) chiếm 99,99% hidro thiên nhiên

+ Hidro nặng (_1^2 extrmH) còn hotline là đơtêri (_1^2 extrmD) chiếm 0,015% hidro thiên nhiên

+ Hidro khôn xiết nặng (_1^3 extrmH) còn call là triti (_1^3 extrmT)

3. Trọng lượng hạt nhân: Khối lượng hn rất to lớn so với 1 khối lựơng của êlectron, vày vậy cân nặng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hn.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Carbon Cleaner Cho Xe Máy, Yamalube Carbon Cleaner

Đơn vị trọng lượng nguyên tử, kí hiệu: u = (frac112) khối lượng của đồng vị Cacbon (_6^12 extrmC)

1u = 1,66055.10-27kg

Theo đơn vị chức năng MeV/c2:1u = 931,5 MeV/c2

(1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J)

Vậy khối lượng hạt nhân gồm 3 solo vị: u, kg với MeV/c2

Một số hạt thường gặp

*

4. Lực hạt nhân: Lực thúc đẩy giữa những nuclon điện thoại tư vấn là lực hạt nhân. Lực phân tử nhân không tồn tại cùng thực chất với lực tĩnh năng lượng điện hay lực hấp dẫn. Lực hạt nhân là lực cửa hàng mạnh chỉ phát huy công dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (Bán kính tương tác khoảng tầm 10-15m).

Chú ý: + Số nguyên tử có trong m gam: = (fracmA.N_A)

+ Số nơ tron bao gồm trong m gam: = (A-Z ) (fracmA.N_A)


+ Số prôtôn tất cả trong m gam: = Z. (fracmA.N_A)


B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Khí Clo là tất cả hổn hợp của nhì đồng vị bền là (_17^35 extrmCl)= 34,969u lượng chất 75,4% cùng (_17^37 extrmCl)= 36,966u các chất 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học Clo.


A. 31,46u. B. 32,46u. C. 35,46u. D. 34,46u.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Tổ Yến Hạt Sen Ngon Mà Dễ, Chè Tổ Yến Sào Hạt Sen


Câu 2: Biết mãng cầu = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron vào 59,5g (_92^238 extrmU).