Số Tiền Chênh Lệch Tiếng Anh Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese sunriverhoteldn.com.vnVietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)


Bạn đang xem: Số tiền chênh lệch tiếng anh là gì

*

chênh lệch uneven; unequal; differential; of different levels Thuế biểu chênh lệch Differential tariff giá thành chênh lệch The prices are of different levels Lực lượng phía 2 bên rất chênh lệch Both sides" strength is very unequal difference; disparity; disproportion Chênh lệch tỷ giá chỉ Exchange difference Sự chênh lệch tuổi thọ Age difference/gap; disparity/disproportion in age bọn họ chênh lệch nhau bố tuổi There"s a three-year gap between them; They"re three years apart Chênh lệch số phiếu thai Ballot margin


Xem thêm: Người Sinh Năm 1985 Mua Xe Màu Gì ? Tuổi Ất Sửu Nên Mua Xe Màu Gì

*Xem thêm: Trước Ngày Tháng Dùng Giới Từ Gì, Ngày Tháng Năm Trong Tiếng Anh Dùng In Hay On

Uneven, unequal, of different levels chi phí chênh lệch the prices are of different levels lực lượng phía 2 bên rất chênh lệch both sides" strength is very unequal xung khắc phục triệu chứng trồng trọt với chăn nuôi trở nên tân tiến còn chênh lệch nhau to vày away with the still uneven development of crop growing and animal husbandry