Soạn anh 9 unit 5 skills 1

     

Task 1. Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text & underline them. What do they mean?

(Đọc bài xích báo sau về miếu Hương. Quan sát vào những từ trong size rồi tìm những từ kia trong đoạn văn cùng gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?) 

vast pilgrims theme backdrops reign

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sight-seeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples and shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) & Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The centre of this complex is the Perfume Temple, also called Chua trong (Inner Temple), located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced.Many Vietnamese works of literature, both old & modern, have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous paintings. Its beauty has been used as a theme of many famous songs & a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival (from the middle of January lớn the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from all over Viet Nam.

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 5 skills 1

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chùa mùi hương là một địa điểm tôn giáo cũng tương tự là một điểm tham quan tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Địa đặc điểm này nằm nghỉ ngơi xã hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là 1 trong khu tinh vi các lăng mộ và đền thờ Phật giáo, bao gồm chùa Đền Trình và miếu Thiên Trù, trên núi đá vôi hương thơm Tích. Trung trọng điểm của khu phức hợp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa trong (Nội Đền), phía bên trong động hương Tích. Tín đồ ta cho rằng ngôi đền trước tiên được kiến thiết trên vị trí hiện trên của Thiên Trù vào gắng kỷ 15 dưới triều Lê Thánh Tông. Trong số những năm qua, một vài công trình bị phá sẽ được khôi phục hoặc nắm thế.

Nhiều thành tựu văn học Việt Nam, khắp cổ lẫn hiện tại đại, đã tạo cho chùa hương thơm được chú ý. Nó cũng cung ứng phông nền mang đến nhiều bức tranh nổi tiếng. Vẻ đẹp của chính nó đã được áp dụng như là 1 trong chủ đề của nhiều bài hát danh tiếng và một chủ đề của thơ ca từ. Ngày nay, trong suốt tiệc tùng, lễ hội (từ thời điểm giữa tháng 1 đến thời điểm giữa tháng 3 âm lịch), chùa Hương thu hút số lượng lớn những người hành hương thơm từ khắp địa điểm trên quốc gia Việt Nam.

Lời giải bỏ ra tiết:

Nghĩa của những từ:

+ vast (adj): rộng lớn lớn, to to (về kích cỡ, số lượng)

+ pilgrim (n): fan hành hương thơm - bạn đi cho 1 vùng rất linh vì tại sao tôn giáo.

+ theme (n): chủ đề hoặc ý chính

+ backdrop (n): tấm màn lớn

+ reign (n): triều đại


Task 2. Read the article again và answer the questions 

(Đọc bài bác báo và vấn đáp câu hỏi.)

1. Where is the Perfume Pagoda located?

(Chùa hương thơm ở đâu?)

2. What does the complex of the Perfume Pagoda include?

(Khu phức tạp Chùa Hương bao hàm những gì?)

3. Where is the centre of this complex located?

(Trung vai trung phong của khu phức tạp được đặt tại đâu?)

4. What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?

(Vẻ đẹp đặc trưng của miếu Hương là gì?)

5. Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

(Ai xẹp thăm chùa Hương nhìn trong suốt lễ hội?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.

(Nằm ở xã hương thơm Sơn, thị trấn Mỹ Đức, Hà Nội.)

2. It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, & the Perfume Temple.

(Nó bao gồm Đền Trình, miếu Thiên Trù và miếu Hương.)

3. The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.

(Trung trung tâm của phức tạp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa vào (Đền Nội), phía trong hang hương Tích.)

4. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.

(Vẻ đẹp của chính nó đã được thực hiện như là một chủ đề của không ít bài hát khét tiếng và một chủ thể của thơ ca.)

5. Pilgrims from all over Viet nam giới do.

Xem thêm: Hidrat Hóa 2 Anken Chỉ Tạo Thành 2 Ancol (Rượu), Hidrat Hóa 2 Anken Chỉ Tạo Thành 2 Ancol

(Những fan hành hương thơm từ khắp vị trí trên đất nước Việt Nam.)


Task 3. Work in pairs. Below are some of the things that have caused damage to lớn the man-made wonders of Viet Nam. Put them in order of seriousness. Give your reasons. Can you địa chỉ cửa hàng any more? 

(Làm bài toán theo cặp. Dưới đây là một đôi điều gây hại cho kì quan tự tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự cực kỳ nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Chúng ta có thêm gì không?)

________

a. Many roads, hotels, factories, etc., have been built around man-made wonders.

(Có nhiều đường sá, khách hàng sạn, nhà máy được tạo ra quanh những kỳ quan liêu nhân tạo.)

________

b. Too many tourists visit man-made wonders every day.

(Có quá nhiều khác nước ngoài tham quan các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.)

________

c. Local governments don"t have long-term measures to protect man-made wonders from severe weather conditions.

(Chính quyền địa phương không tồn tại những biện pháp dài hạn để đảm bảo an toàn các kỳ quan nhân tạo khỏi những ảnh hưởng xấu của đk thời tiết.)

________

d. Recent restorations have changed the original structure of some man-made wonders.

(Những khu nghỉ ngơi được gây ra gần đây biến hóa cấu trúc của một trong những kỳ quan liêu nhân tạo.)

________

e. Many valuable things have been stolen from man-made wonders.

(Nhiều tài sản ở rất nhiều kỳ quan nhân tạo bị trộm cắp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Thứ trường đoản cú đúng: c - e - d - b - a


Task 4a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to lớn suggest ways khổng lồ protect & preserve the man-made wonders of Viet Nam.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng 3 ý tưởng phát minh để gợi nhắc cách đảm bảo an toàn và bảo tồn các kì quan nhân tạo của Việt Nam.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: It is reported that many of our man-made wonders have been damaged. What should we do to protect & preserve them?

(Người ta report rằng có khá nhiều kì quan tự tạo bị phá hủy. Chúng ta nên làm gì để đảm bảo và bảo đảm chúng?)

B: I suggest that we should limit the number of tourists visiting them every day.

(Tôi khuyên bọn họ nên hạn chế số lượng khách du lịch thăm quan hằng ngày.)

A: That’s a good idea. I’d like to suggest raising money to restore và preserve them...

(Đó là phát minh tốt. Tôi kiến nghị nên tăng chi phí để phục sinh và bảo đảm chúng.)


Bài 4b

4b. Report your best ideas khổng lồ the class.

(Thuyết trình những ý tưởng phát minh hay nhất cho tất cả lớp.)

Lời giải đưa ra tiết:

We suggested that local government should have long-term measures khổng lồ protect man-made wonders from severe weather conditions. As we can see many man-made wonders are placed outdoors so weather can affect them significantly. If we don’t have long-term measures, they can be ruined little by little, day by day.

Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Hay, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

Tạm dịch:

Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương buộc phải có những biện pháp lâu dài để bảo đảm an toàn các kỳ quan tự tạo khỏi những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Như chúng ta có thể thấy những kỳ quan tự tạo được đặt kế bên trời khiến thời tiết tất cả thể tác động đáng nói đến chúng. Nếu họ không có những giải pháp lâu dài, các kỳ quan hoàn toàn có thể bị hủy diệt từng chút một, từng ngày.