SUSPENSE ACCOUNT LÀ GÌ

     

Thông tin đầu vào cho quá trình lập báo cáo tài chính là thông tin về những nghiệp vụ kinh tế (Business Transactions). Các bước lập báo cáo tài chính gồm 4 cách cơ bản: thu thập chứng trường đoản cú (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), trình bày thông tin (Presenting).Bạn đang xem: Suspense tài khoản là gì

Tại bước tổng thích hợp thông tin, sau khi phản ánh các tài khoản khớp ứng từ sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry) lên sổ chiếc (Ledgers), kế toán đã tổng hợp dữ liệu và trình diễn thông tin lên bảng bằng phẳng thử (Trial Balance). Bảng phẳng phiu thử (Trial Balance) là các đại lý để kế toán lập và trình bày các report tài bao gồm (Financial Statements).Bạn đã xem: Suspense account là gì

Phạm vi bài xích học sau đây sẽ tập trung vào các bước từ Bảng bằng vận thử (Trial Balance) nhằm kế toán lập các report tài chủ yếu (Financial Statements).

Bạn đang xem: Suspense account là gì

I. Mục tiêu

Bảng bằng vận thử (The trial balance)Chuẩn bị báo cáo tài thiết yếu từ bảng cân đối thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Nội dung

1. Bảng phẳng phiu thử (The Trial Balance)

Bảng cân đối thử (Trial balance) là danh sách tập hợp các tài khoản bên trên sổ chiếc (Ledgers accounts) được trình diễn dưới dạng 2 cột Nợ (Debit) và có (Credit).Trên bảng bằng phẳng thử, Tổng mặt Nợ (Total Debits) = Tổng bên bao gồm (Total Credits)Ví dụ về bảng phẳng phiu thử:
*

Quy trình lập bảng bằng phẳng thử:


*

Bước 1: Tập hợp những tài khoản sổ mẫu (Collecting ledger accounts)

Bước 2: cân đối các thông tin tài khoản sổ chiếc (Balancing ledger accounts)

Khi bằng vận các tài khoản sẽ sở hữu các trường hòa hợp sau:

Tổng Nợ = Tổng Có: không triển khai điều chỉnhTổng Nợ > Tổng Có: tài khoản có số dư NợTổng gồm > Tổng Nợ: tài khoản có số dư Có

Ví dụ:


*

Số dư Nợ kỳ này sẽ được chuyển thanh lịch kỳ sau là khoản dư Có vào đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Đối với các tài khoản có số dư thời điểm cuối kỳ bên gồm thì được ghi thừa nhận ngược lại.

Xem thêm: Những Loại Lệnh Mtl Là Gì ? Làm Thế Nào Đặt Lệnh Mtl Một Cách Hiệu Quả

Bước 3: Tập hợp những số dư (Collecting the balances)

Sau khi các tài khoản được cân nặng đối, kế toán tài chính tập hợp và lên danh sách số dư những tài khoản. Danh sách này được điện thoại tư vấn là bảng cân đối thử (trial balance).

Xem thêm: Soạn Bài Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý Tiếp Theo, Trang 90), Soạn Bài Nghĩa Tường Minh Và Hàm Ý (Tiếp Theo)

Bước 4: Xử lý các khoản không bằng phẳng giữa Nợ và có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Bảng cân đối thử rất có thể được thực hiện để khám nghiệm sự đúng mực của bài toán ghi nhận các nghiệp vụ kế toán. Nếu 2 bên Nợ và bao gồm chênh lệch thì chắc chắn rằng lỗi phát sinh trong câu hỏi ghi nhận những tài khoản.Tuy nhiên bảng bằng phẳng thử không những ra được phần nhiều lỗi sau:
*

Chữa lỗi trên Bảng bằng phẳng thử:

Mở một tài khoản trong thời điểm tạm thời (suspense account) nhằm ghi nhận những khoản không cân đốiKế toán sẽ kiểm soát lại để tìm ra các lỗiChuẩn bị nhật ký kết (a journal) để chữa lỗi bằng cách ghi dấn vào tài khoản tạm thời và các tài khoản bao gồm lỗi khớp ứng khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to lớn telephone trương mục as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Chuẩn bị báo cáo tài thiết yếu từ bảng cân đối thử (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a. Report kết quả vận động kinh doanh (Statement of Profit or Loss)

- report kết quả hoạt động kinh doanh:Là report tài bao gồm tổng hợp, trình bày kĩ năng sinh lời và thực trạng vận động kinh doanh của doanh nghiệp

- Lập report kết quả chuyển động kinh doanh (SPL) từ Bảng phẳng phiu thử:

Kế toán sử dụng tài khoản “Xác định công dụng kinh doanh” (P/L a/c hoặc SPL) để tổng hợp các tài khoản liên quan đến thu nhập (Income) và ngân sách chi tiêu (Expenses)
*

Các thông tin tài khoản liên quan đến thu nhập cá nhân và ngân sách đồng thời thời điểm cuối kỳ được kết đưa vào tài khoản “Xác định công dụng kinh doanh”Các tài khoản liên quan đến các khoản thu nhập và ngân sách không tất cả số dư cuối kỳ

- Ví dụ:

b. Bảng bằng phẳng kế toán (The statement of financial position/ Balance sheet)

- Bảng bằng phẳng kế toán: Là một report tài bao gồm ở một thời điểm nhất định, tóm tắt gọn gàng về hầu hết gì nhưng doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản - Assets) và hầu hết gì cơ mà doanh nghiệp nợ (các số tiền nợ - Liabilities) ở 1 thời điểm tốt nhất định

- Lập Bảng bằng phẳng kế toán (BS) tự Bảng bằng phẳng thử:

Kế toán tập vừa lòng số dư của những tài khoản liên quan đến gia tài và Nợ đề xuất trả theo 2 cột Nợ và có như trên Bảng phẳng phiu thửĐối với những tài khoản có tác động ảnh hưởng tới nguồn chi phí (Capital): “Rút vốn” (Drawings) và “Xác định tác dụng kinh doanh” (SPL), kế toán thực hiện kết chuyển sang tài khoản nguồn vốn như sau: