Thông Tin Được Phân Loại Gồm

     
PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THÔNG TIN

Có thể nhận thức hệ thông tin dưới nhiều góc độ khác nhau tùy theo phong cách xử lý thông tin của nó, tùy theo khu trú các số liệu hoặc độ đúng chuẩn của các thông tin.

Bạn đang xem: Thông tin được phân loại gồm


Theo mức độ tự động hoá:

Thông tin tất cả thể được xử lý:

- Thủ công.

- Trợ góp bởi thiết bị điện cơ.

- Tự động (Lưu ý: sẽ trọn vẹn không hợp lý nếu đặt ra vấn đề là tự động hóa toàn bộ). Lựa chọn tự động hóa phụ thuộc những yếu tố:

+ Cơ sở xí nghiệp.

+ Khối lượng tin tức cần xử lý.

+ Tốc độ hy vọng muốn nhận được kết quả, khái niệm thời gian trả lời, giá thành tự động hóa xử lý.

+ Mức lợi về thời gian hoặc tài chính.


Theo mức độ tích hợp những phương tiện xử lý:

Khái niệm tích hợp dựa vào nhị mặt: khu vực trú những xử lý, kiến trúc những phương tiện xử lý thông tin.


Hệ thống độc lập:

Với biện pháp tiếp cận này, các hệ thống xử lý không giống nhau tạo thành các hệ thống độc lập. Những hệ thống độc lập thường dẫn đến:

- Thu thập thông tin dư thừa, vô ích.

- Trùng lặp các xử lý.


Hệ thống tích hợp:

Với cách nhìn này, hệ thông tin được xem như là một phần tử duy nhất. Tất cả tin tức chỉ thu thập một lần vào hệ thống và được sử dụng vào nhiều xử lý sau này. Ví dụ: những thông tin đặc trưng của người tiêu dùng chỉ được thu thập một lần cùng dược sử dụng bởi nhiều NSD trong những áp dụng riêng biệt biệt.

Xem thêm: Giáo Án Người Lái Đò Sông Đà Dễ Hiểu, Hướng Dẫn Soạn Người Lái Đò Sông Đà Dễ Hiểu

Hệ thống tích hợp đòi hỏi một database duy nhất với các phương tiện kỹ thuật say đắm hợp để sử dụng nó (mạng cục bộ, truyền thông từ xa, v.v…). Như vậy, sự lựa chọn tích hợp bao gồm ảnh hưởng đến những phương tiện xử lý thông tin.


Các kiến trúc khác biệt của những phương tiện xử lý:

Kiến trúc của phương tiện xử lý tin tức tương ứng với những cấu trúc của hệ thống tởm tế xã hội, phân làm bố loại lớn:


Kiến trúc tập trung:

Thông tin được xử lý tại một điểm duy nhất. Do vậy, toàn bộ thông tin cần phải dẫn đến điểm này để xử lý, sau đó được phân phát cho các nơi khác. Điều này có thể chấp nhận được công việc được tiến hành bên trên một database duy nhất, né thu thập hiều nơi, nhiều lần. Mặc dù nhiên, kiến trúc này tạo nên thông tin quá tải vào hệ thống. Kiến trúc này sẽ không phù hợp với khuynh hướng phân phát triển của phần mềm và phần cứng, do đó không phổ biến. Hai loại dưới đây thường gặp hơn.


Kiến trúc phân tán (phi tập trung):

Các phương tiện xử lý xuất hiện ở các mức khác nhau của hệ thống. Mỗi vị trí làm cho việc với những dữ liệu riêng biệt của mình, độc lập tương đối. Các vị trí này được liên kết bởi mạng cục bộ để gồm thể tập trung một số thông tin nào đó hoặc chất nhận được truy cập những thông tin cần thiết mang lại một xử lý địa phương.

Kiến trúc này càng phổ biến tại các xí nghiệp. Tuy nhiên, vày tính xử lý đồng dạng, nhân gấp bội dữ liệu buộc phải cần nghiên cứu để chỉ áp dụng tong một kế hoạch tin học.


Kiến trúc phân phối:

Kiến trúc này kết hợp bởi hai kiểu trên. Xử lý tại điểm trung tâm, trong những lúc đó việc thu thập và phân phối có thể thực hiện phân tán.

Mỗi vị trí làm việc (thiết bị dầu cuối) kết nối với một máy tính trung ương, làm cho việc với các vị trí khác.


Theo mức ra quyết định mà hệ tin tức quản lý mang đến phép:

Có nhiều mức ra quyết định: Chiến lược, chiến thuật với tác nghiệp. Theo thứ tự trên, tầm quan trọng sẽ giảm dần HTTQL cần phải cung cấp tin tức thích hợp với từng mức. Việc phân loại các quyết định theo mức được thể hiện như sau:

*

Mức chiến lược:

Những quyết định này đưa tổ chức vào thực hiện các mục tiêu ngắn, trung với dài hạn. Bọn chúng cần bao gồm nguồn thông tin lớn từ bên ngoài. Một số thông tin cho việc ra quyết định có thể nhận được từ các xử lý tự động (đường phát triển doanh số, so sánh mẫu các mẫu điều tra, v.v.) song việc thực hiện những công việc này thường độc xử lý thủ công. Ví dụ: Việc tung ra thị trường sản phẩm mới, cần hệ thông tin quản lý cung cấp những số liệu nghiên cứu thị trường, chi phí, những văn chống nghiên cứu.v.v.

Đề bạt cán bộ cao cấp, cần hệ tin tức quản lý cung cấp những đặc trưng của vị trí làm việc cơ mà cán bộ ấy đảm trách.


Mức chiến thuật:

Là những quyết định xảy ra hằng ngày. Chiến thuật thường tương ứng với việc có tác dụng thích nghi hệ thống với môi trường hoặc với việc nghiên cứu trả thiện vận hành của hệ thống hiện hữu.

Ví dụ: Lựa chọn biểu giá bán mới, hệ tin tức quản lý cần cung cấp các yếu tố kế toán đối chiếu của mỗi sản phẩm, các report điều tra thực hiện ở khách hàng v.v…

Để tuyển dụng nhân sự tạm thời, hệ thông tin quản lý cần cung cấp những tin tức có liên quan đến tình hình tăng giảm đơn hàng, v.v…


Mức tác nghiệp:

Là những quyết định hình thành hoạt động thường nhật của hệ thống, xuất phát từ những cá thể thừa hành cùng thường sử dụng phần lớn xử lý tự động.

Xem thêm: Hiện Tượng Di Truyền Liên Kết Là Hiện Tượng, Di Truyền Liên Kết Là Gì

Ví dụ: Soạn thảo thư mang lại khách hàng, lập phiếu giao hàng, soạn thảo hoá đơn,… những tác vụ này đều gồm thể được thực hiện tự động.