Unit 4 Lớp 11 Skills

     
A. READING trang 46 sgk giờ Anh 112. While you read trang 47 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 49 sgk giờ Anh 11C. LISTENING trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 112. While you listen trang 51 sgk giờ Anh 11D. WRITING trang 52 sgk tiếng Anh 11E. Language Focus trang 53 sgk giờ Anh 112. Grammar trang 54 sgk tiếng Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập bao gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 11 với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. Sẽ giúp các em học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi trung học phổ thông Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 skills


Unit 4. Volunteer work – công việc tình nguyện

A. READING trang 46 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 46 sgk tiếng Anh 11

*

Read following saving & explain what it means.

(Đọc câu nói sau cùng giải thích ý nghĩa sâu sắc của nó.)

“If you give me a fish.

I will eat today.

If you teach me to fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

“Nếu bạn cho tôi một con cá.

Tôi sẽ ăn uống nó trong hôm nay.


Nếu bạn dạy tôi phương pháp câu cá .

Tôi sẽ ăn cá xuyên suốt đời.”

Answer: (Trả lời)

This saying means that we should teach a person how to lớn earn money or produce food rather than give them money or food. In other word, we had better teach them a job than give them money.

Tạm dịch:

Câu thành ngữ này có nghĩa là chúng ta nên dạy một người cách để kiếm tiền hay cung ứng ra thực phẩm hơn là cho họ tiền. Nói biện pháp khác, chúng ta nên dạy học một nghề rộng là mang đến họ tiền.

2. While you read trang 47 sgk giờ Anh 11

Read the passage & the vì the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn cùng làm bài xích tập sau đó.)


Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school and college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books to lớn the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen to lớn their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, vày their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys lớn baseball games and help them khổng lồ get to lớn know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care & comfort to them & help them lớn overcome their difficulties. Young college & university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Each đô thị has a number of clubs where boys & girls can go lớn play games. Some of these clubs organise short trips khổng lồ the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school and college students as volunteers because they are young enough lớn understand the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help lớn bring happiness khổng lồ others.

Dịch bài:


Mỗi non sông đều có không ít người tình nguyện chăm sóc người khác. Chẳng hạn như các học sinh phổ thông với sinh viên cđ ở Mỹ thường làm cho tình nguyện viên nhiều giờ ngay lập tức ở căn bệnh viện, trại trẻ em mồ côi tốt viện chăm sóc lão. Họ phát âm sách cho tất cả những người ở đấy nghe. Thỉnh phảng phất họ cho thăm những người ấy, chơi những trò đùa và lắng nghe những vụ việc của họ.

Những tình nguyện viên trẻ khác thì đến thao tác làm việc ở bên dành cho những người bệnh hay bạn già. Họ dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm hay cắt cỏ. Với các em trại mồ côi cha thì có tổ chức tình nguyện call là “Big brothers – fan anh trai lớn”. Các sinh viên đh đưa các em trai đó đi chơi bóng chày với giúp bọn chúng hiểu những sự việc mà các nhỏ bé trai thường học hỏi và giao lưu ở ba mình.

Một số học viên trung học gia nhập vào câu hỏi giúp những trẻ em khuyết tật tốt cơ nhỡ. Họ âu yếm và an ủi những em với giúp bọn chúng vượt qua những khó khăn. Sinh viên cao đẳng và đại học thì thâm nhập vào việc giúp nạn nhân cuộc chiến tranh hay thiên tai. Suốt mùa nghỉ hè, bọn họ tình nguyện làm việc ở đông đảo vùng hẻo lánh hay phần đông vùng sâu vùng xa để đưa việc học tập đến cho đàn trẻ.

Mỗi thành phố đều phải sở hữu các câu lạc cỗ nơi các em trai, gái đều rất có thể đến để nghịch trò chơi. Một vài các câu lạc cỗ đó tổ chức những chuyến đi chơi cho miền núi, bãi tắm biển hay những thắng cảnh khác. Số đông các lạc bộ này dùng các sinh viên làm cho tình nguyện vị họ còn đủ trẻ nhằm hiểu được đông đảo vấn đề của những em trai và gái.

Những bạn tình nguyện tin rằng những người dân mang niềm hạnh phúc đến cho người khác là những người dân hạnh phúc nhất gắng giới.

Task 1 trang 48 sgk giờ đồng hồ Anh 11

The word “volunteer” appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate khung of the word volunteer lớn complete each of the following sentences.


(Từ “volunteer” mở ra trong một đoạn trong các phần khác nhau của bài bác phát biểu. Sử dụng một hình thức thích thích hợp của trường đoản cú “volunteer” để dứt mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks khổng lồ help the flooded areas.

Answer: (Trả lời)


1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteers to lớn clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered lớn donate fifty trucks to lớn help the flooded areas.

Tạm dịch:

1. Khi cô ấy về hưu, cô ấy tham gia nhiều dịch vụ thương mại tình nguyện cho Hội chữ thập đỏ.

2. Cô ấy không biến thành sa thải. Cô ấy từ bỏ nguyện rời ra khỏi công ty.

3. Cô ấy cần một trong những người tình nguyện để dọn dẹp căn bếp.

4. Mon trước doanh nghiệp đã tình nguyện quyên góp 50 xe tải sẽ giúp đỡ các vùng lũ.

Task 2 trang 48 sgk giờ Anh 11

Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu trả lời rất tốt từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping & cleaning up their houses

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, và singing & dancing for them

D. Taking them to baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. The name of a club

B. A home for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ và girls’ club use many high school và college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of free time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls

C. Know how to vày the work

D. Are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. In order lớn make others happy, they have to be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young và healthy

D. Bringing happiness to others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old & Sick People in the United States

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

Tạm dịch:

1. Những người tình nguyện giúp những bệnh dịch và già lúc ở nhà bằng phương pháp …

A. Giảm cỏ, tải sắm, vệ sinh dọn nhà

B. Nấu bếp ăn, may vá, giặt quần áo

C. đề cập chuyện đến họ nghe hát cùng nhảy múa cùng với họ

2. Big Brothers là …

A. Tên của một câu lạc bộ

B. Một nơi ở cho trẻ em con

C. Thương hiệu của một cỗ phim

D. Một đội nhóm chức dành riêng cho những cậu nhỏ bé không còn bố

3. Phần lớn câu lạc cỗ của phái mạnh và thiếu nữ dùng học viên trung học với sinh viên giống như các người tình nguyện chính vì họ …

A. Có khá nhiều thời gian

B. Có thể hiểu vấn đề của không ít cô cậu nhỏ bé trẻ hơn

C. Biết cách làm việc

D. Giỏi chơi các trò chơi

4. Những người dân tình nguyện tin rằng …

A. Nhằm làm cho người khác hạnh phúc, họ buộc phải không hạnh phúc

B. Những người dân hạnh phúc nhất là những người tự khiến cho họ hạnh phúc.

C. Những người dân hạnh phúc duy nhất là những người dân trẻ khỏe.

D. đưa về hạnh phúc cho những người khác tạo nên họ trở thành những người hạnh phúc nhất.

5. Tiêu đều tương xứng nhất cho bài xích đọc là …

A. Chăm sóc người khác

B. Công việc tình nguyện làm việc Mỹ

C. Những người dân tình nguyện: những người dân hạnh phúc nhất nuốm giới

D. Việc trợ giúp người già cùng người tí hon ở Mỹ.

Task 3 trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Ask and answer the questions.

(Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What bởi high school and college students usually vày as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How vì chưng volunteers help disadvantaged and handicapped children lớn overcome their difficulties?

3. Where bởi students volunteer to work during summer vacations?

Answer: (Trả lời)

1. They usually visit these places. They read books khổng lồ the people there, play games with them or listen to lớn their problems.

2. They give care and comfort to lớn them và help them lớn overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Tạm dịch:

1. Học sinh trung học cùng sinh viên thường làm gì khi là tình nguyện viên ở bệnh dịch viện, trại không cha mẹ hoặc nhà cho những người già? ⇒ chúng ta thường tới các nơi này. Họ phát âm sách cho mọi bạn nghe, chơi trò giải trí với chúng ta hoặc nghe vụ việc của họ.

2. Những người dân tình nguyện giúp trẻ nhỏ tàn tật và khuyết tật quá qua khó khăn như vậy nào? ⇒ Họ quan tâm và sản xuất sự thoải mái và giúp đỡ họ thừa qua khó khăn khăn.

3. Học sinh tình nguyện làm những gì trong suốt những kỳ nghỉ hè? ⇒ trong suốt các kỳ nghỉ hè, họ tình nguyện thao tác làm việc ở đông đảo vùng núi cùng vùng sâu vùng xa để giáo dục đào tạo trẻ em.

3. After you read trang 49 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Discuss the question: Why vày people bởi volunteer work?

(Làm câu hỏi theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: nguyên nhân người ta làm quá trình tình nguyện?)

– Why vì chưng people bởi vì volunteer work?

– Have you done a volunteer work? What was it?

– Are you going to vày volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Answer: (Trả lời)

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about & want to do something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment khổng lồ the area and want khổng lồ make it a better place for themselves and for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation và will often wish to lớn help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate to lớn live the way they do và want to lớn give something back to lớn society, as a way of balancing the scales.

Tạm dịch:

– vì sao người ta thao tác tình nguyện

– bạn đã bao giờ làm việc tình nguyện chưa? Đó là gì?

– bạn có ý định làm các bước tình nguyện là sinh viên ở những trường đại học hay không? nguyên nhân có/ Hoặc vì sao không?

Một một trong những lý do hiển nhiên tốt nhất mà tín đồ ta làm cho tình nguyện là chính vì họ search thấy chiếc gì đó mà họ đam me và ý muốn làm điều nào đấy tốt đẹp cho những người khác. Những người tình nguyện thao tác cho xã hội có mối quan hệ cá nhân với khu vực đó cùng muốn làm cho nó trở nên giỏi hơn cho chính bạn dạng thân bọn họ và cho người khác. Những người tự chống chọi với những vấn đề thôn hội thường sẽ có sự thông cảm tuyệt nhất định với những người rơi vào trường hợp tương tự với sẽ thường muốn hỗ trợ họ. đa số người tình nguyện nghĩ về rằng họ thật suôn sẻ khi sống theo cách mà người ta muốn và ước ao cho lại buôn bản hội đồ vật gi đó, như là 1 trong những cách cân bằng quy mô.

B. SPEAKING trang 49 sgk tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm việc theo cặp. Ra quyết định của các chuyển động sau trên đây là công việc tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care và comfort khổng lồ the poor & the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Answer: (Trả lời)

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care & comfort to the poor và the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Tạm dịch:

Tham gia chuyến du lịch

Giúp đỡ tín đồ ở vùng núi xa xôi

Chăm sóc và tạo sự thoải mái cho người nghèo và tín đồ ốm

Tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh

Giáo dục trẻ em tàn tật

Tham gia phong trào Thứ 7 xanh

2. Task 2 trang 50 sgk giờ đồng hồ Anh 11


Work in pairs. Practise the dialogue & then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm việc theo cặp. Thực hành thực tế đối thoại và tiếp đến thực hiện tại một cuộc hội thoại tương tự, bằng phương pháp sử dụng các vận động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We’re teaching the children khổng lồ read & write.

A: vị you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

*

Answer: (Trả lời)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses or cooking meals.

A: vị you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Tạm dịch:

A: nhiều người đang tham gia quá trình tình nguyện gì?

B: bọn chúng mình đang trợ giúp người ngơi nghỉ vùng núi?

A: và đúng là bạn đang làm cho gì?

B: chúng mình dạy trẻ nhỏ đọc và viết.

A: các bạn có thích quá trình này không?

B: Có, bản thân thích hỗ trợ mọi người.

Những hoạt động của bạnCông việc đúng đắn bạn đã làm
– trợ giúp người ở vùng núi– trợ giúp người già giỏi bị bệnh– giúp sức trẻ em tàn tật tuyệt khuyết tật– chăm lo các mến binh và mái ấm gia đình của các liệt sĩ– thâm nhập phân luồng giao thông– Dạy trẻ em đọc và viết– đến họ tiền– chơi trò giải trí với họ– lắng tai những vấn đề của họ– thu vén nhà giúp họ– Đi sở hữu hàng– Nấu phần đông bữa ăn– Dẫn họ tới các nơi thú vị– phía dẫn các phương tiện sinh hoạt giao lộ– Giúp tín đồ già và trẻ bé dại qua đường

3. Task 3 trang 50 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends & usually vày to help people.

(Làm vấn đề theo nhóm. Nói tới một kiểu dáng công việc bằng hữu tình nguyện viên của người sử dụng thường làm để giúp đỡ mọi người.)

Answer: (Trả lời)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to lớn read và write. We enjoy the work very much because we lượt thích helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to lớn read & write, listen lớn their problems, play games with them và take them lớn places of interest.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi thường tham gia hỗ trợ người làm việc miền núi. Chúng tôi dạy trẻ em đọc và viết. Bọn chúng tôt thích quá trình này lắm vì shop chúng tôi thích hỗ trợ mọi người.

2. Chúng tôi thường tham gia hỗ trợ trẻ em tàn tật tuyệt khuyết tật. Shop chúng tôi dạy trẻ em đọc cùng viết, lắng nghe vụ việc của chúng, đùa với chùng với dẫn chúng đến những nơi thú vị.

C. LISTENING trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you listen trang 51 sgk giờ Anh 11

Tick (✓) the best answer khổng lồ the questions that suit you.

(Đánh vệt (✓) câu trả lời rất tốt cho những câu hỏi cân xứng với bạn.)

*

Answer: (Trả lời)

1. From time khổng lồ time

2. Through fun raising activities

3. All the kind of work

Tạm dịch:

1. Bạn cung cấp các tổ chức triển khai từ thiện thường xuyên như thế nào?

đều đặn; thỉnh thoảng; không bao giờ

2. Phương pháp tổ nhất để gây quỹ ủng hộ các tổ chức từ thiện là gì?

thông qua quyên góp; thông qua thuế; trải qua các hoạt động gây quỹ

3. Mình thích những loại các bước tình nguyện nào hơn?

giúp đỡ người gia; hỗ trợ người nghèo; hỗ trợ người ốm

Listen và repeat (Nghe cùng lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate

2. While you listen trang 51 sgk giờ Anh 11

Task 1 trang 51 sgk tiếng Anh 11

Listen và fill in the missing information.

(Lắng nghe cùng điền tin tức còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho bỏ ra Minh City.

2. Around _____ live và study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School khổng lồ set up English classes in _____.

5. The school requires _____ to lớn help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Answer: (Trả lời)

1. Spring School is an informal school in Ho chi Minh City.

2. Around 30 streets children live and study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to lớn help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch:

1. Spring School là một trong những trường không trang trọng ở tp Hồ Chí Minh.

2. Khoảng chừng 30 trẻ em đường phố sống với học tập tại trường.

3. Khoảng tầm 250 trẻ gồm hoàn cảnh quan trọng khó khăn trường đoản cú quận 1 liên tục tham gia lớp học.

4. Tổ chức cải cách và phát triển Giáo dục bắt tay hợp tác với Spring School ra đời lớp giờ Anh năm 1998.

5. Ngôi trường học kêu gọi những bạn tình nguyện giúp đỡ tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hằng năm trong thời điểm tháng 6.

Audio script: (Bài nghe)

Spring School is an informal school. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho chi Minh City. Around 30 streets children live & study at the school and about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School lớn set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing và folk music classes were mix up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money lớn continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers khổng lồ help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing & play music at one of the largest hotels in Ho bỏ ra Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hoped that more schools lượt thích Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài:

Spring School là một trong trường bình dân. Nó cung ứng những lớp học cho trẻ em tàn tật ở tp Hồ Chí Minh. Khoảng tầm 30 trẻ nhỏ đường phố sống với học tập trên trường và khoảng 250 học sinh có trả cảnh đặc biệt khó khăn tự quận 1 thâm nhập lớp học.

Tổ chức cách tân và phát triển giáo dục hợp tác và ký kết với Spring School ra đời các lớp giờ đồng hồ Anh vào khoảng thời gian 1998. Các lớp khiêu vũ, kịch, hát và nhạc dân tộc bản địa được ra đời một năm tiếp theo đó. Trẻ nhỏ ở các lớp này gia nhập vào các chương trình màn trình diễn gây quỹ. Họ gây quỹ để liên tiếp các lớp tiếng Anh cùng nghệ thuật.

Spring School có nhu cầu các tình nguyện viên giúp tổ chức triển khai bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hàng năm trong thời điểm tháng 6. Đây là 1 trong các buổi tối thú vị trong số đó trẻ em khiêu vũ múa, hát và chơi nhạc ở giữa những khách sạn phệ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng cần những tình nguyện viên quốc tế để liên lạc với những nhà tài trợ cùng giúp không ngừng mở rộng các chuyển động trường học. Các tình nguyện viên được yêu cầu từ tháng 2 mang lại tháng 7 sẽ giúp đỡ tổ chức gần như sự khiếu nại này.

Hi vọng rằng nhiều trường học như Spring School đang sớm được thành lập ở những thành phố khác nghỉ ngơi Việt Nam.

Task 2 trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen again và answer the questions. (Lắng nghe một lần tiếp nữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were phối up in 1999?

3. Why vì children participate in fund-raising performances?

4. Where do children dance, sing và play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Answer: (Trả lời)

1. It provides classes to disadvantaged children in Ho chi Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were phối up in 1999.

3. Because they need money to lớn continue their English và Performance Arts classes.

4. They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho đưa ra Minh City.

5. Because the school needs help to liên hệ sponsors and expand the school activities.

Tạm dịch:

1. Mục tiêu của Spring School là gì? ⇒ Nó hỗ trợ những lớp học cho trẻ nhỏ tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mọi lớp làm sao được ra đời vào năm 1999? ⇒ các lớp khiêu vũ, hát, kịch với nhạc dân tộc được thành lập năm 1999.

3. Nguyên nhân trẻ em thâm nhập vào những chương trình trình diễn gây quỹ? ⇒ chính vì chúng buộc phải tiền để liên tiếp các lớp tiếng Anh và màn biểu diễn nghệ thuật.

4. Trẻ em khiêu vũ, hát và nghịch nhạc sinh sống đâu? ⇒ bọn chúng khiêu vũ, hát và đùa nhạc ở giữa những khách sạn phệ nhất thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nguyên nhân cần tự nguyện viên người nước ngoài? ⇒ Tại vì nhà ngôi trường cần contact với những nhà tài trợ và mở rộng hoạt động của trường.

3. After you listen trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions.

(Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng phương pháp sử dụng rất nhiều lời đề nghị đưa ra.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live and study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Answer: (Trả lời)

The aim of Spring School is to lớn provide classes to lớn disadvantaeed children in Ho chi Minh City. Around 30 street children live & study at the school và about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to contact sponsors & help lớn expand school activities.

Tạm dịch:

Mục đích của ngôi trường học ngày xuân là cung ứng lớp học tập cho trẻ em tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập sống trường và khoảng tầm 250 trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ bỏ quận 1 thâm nhập lớp học. Các em tham gia vào các chương trình màn trình diễn gây quỹ. Trường học tập Mùa xuân có nhu cầu các tình nguyện viên nước ngoài để contact với các nhà tài trợ cùng giúp mở rộng các hoạt động của trường.

D. WRITING trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 52 sgk tiếng Anh 11

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư và gạch dưới những câu diễn tả những điểm sau đây.)

*

1. The opening of the letter

2. The donated amount

3. The way(s) the money is used

4. The way the receipt is issued

5. The aratitude lớn the donor

6. The closing of the letter

Dịch bức thư:

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày trăng tròn tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi khôn xiết vui khi cảm nhận sự ủng hộ 500 đô la từ doanh nghiệp của ông/ bà từ thời điểm cách đây vài ngày. Số chi phí này vẫn được dùng để làm sửa chữa trị lại trường học cũ và xây thêm mọi dãy phòng cho những em học viên khuyết tật. Công ty chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể có thể.

Tôi mong mỏi thể hiện nay lòng biết ơn với sự đóng góp của doanh nghiệp ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự cung ứng và hợp tác ký kết hơn từ doanh nghiệp ông bà vào tương lai.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Oxit Axit, Oxit Axit Là Gì

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin từ ông/bà.

Chân thành,

David James

Thư ký kết của chương trình gây quỹ desgin trường học

Answer: (Trả lời)

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy khổng lồ receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us lớn repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward to lớn hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would lượt thích to express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us khổng lồ build a new school library.

Tạm dịch:

– bắt đầu bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

– con số được quyên góp: Tôi vô cùng vui khi nhận ra sự ủng hộ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đó vài ngày.

– chi phí được sử dụng như vậy nào: Số tiền này đang được dùng làm sửa chữa lại trường học cũ và xây thêm rất nhiều dãy phòng cho các em học viên khuyết tật.

– biên nhận ra gửi đi như vậy nào: công ty chúng tôi chắc chăn đã gửi biên lai nhanh nhất có thể.

– thể hiện thái độ của người nhận tài trợ: Tôi muốn thể hiện nay lòng biết ơn với việc đóng góp của người sử dụng ông/ bà

– hoàn thành thư:

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.

Chân thành

2. Task 2 trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to lớn write a letter lớn acknowledge the receipt of the donation & express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng chúng ta vừa nhận được một 000 000 đồng tự một trong số tổ chức địa phương để thiết kế thư viện trường học tập của bạn. áp dụng những lời ý kiến đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến tặng kèm và phân bua lòng biết ơn của bạn.)

Answer: (Trả lời)

Dear Sir/ Madam

I’m very happy khổng lồ have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us khổng lồ build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would lượt thích to express our thanks for the donation from your organization and hope khổng lồ get more assistance và co-operation from yours in the future.

I look forward to lớn hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi khôn xiết vui khi nhận thấy sự cỗ vũ 1 triệu đồng từ tổ chức triển khai của ông/ bà từ thời điểm cách đó vài ngày. Tôi nghĩ số chi phí này vẫn giúp công ty chúng tôi xây dựng thư viện trường. Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể có thể.

Tôi ý muốn thể hiện lòng biết ơn với việc đóng góp của tổ chức triển khai của ông/ bà và hy vọng nhận được rất nhiều sự cung ứng và bắt tay hợp tác hơn từ công ty ông bà trong tương lai.

Tôi mong đợi sớm được nghe thông tin từ ông/bà.

Chân thành,

Hoàng Lan

E. Language Focus trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Pronunciation: / w / – / j /

Grammar:

Gerund và present participle

Perfect gerund & perfect participle

Tạm dịch:

– phạt âm: /w/ – /j/

– Ngữ pháp:

+ V-ing và lúc này phân từ

+ danh cồn từ dứt và phân từ trả thành

1. Pronunciation trang 53 sgk tiếng Anh 11

Listen and repeat. (Nghe cùng lặp lại)

/w//j/
wewheelyesyears
westwetyellowuse
winewhaleyoungYork

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành hiểu to hầu như câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes & walked quickly khổng lồ keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches & sweet white wine, and we watched TV.

4. Excuse me. Did you use to live in York?

5. Did you use khổng lồ be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch:

1. Shop chúng tôi đi bộ trong khu rừng gần đường rây tàu hỏa.

2. Cửa hàng chúng tôi mặc quần áo ấm và đi nhanh để giữ ấm.

3. Lúc khoảng 12 giờ, cửa hàng chúng tôi ăn bánh sandwich giết bê cùng rượu trắng ngọt, và công ty chúng tôi xem TV.

4. Xin lỗi. Bạn đã từng có lần sống sinh sống York à?

5. Bạn đã có lần là cô giáo khi học đại học à?

6. Tôi phát âm về Hugh bên trên báo hôm qua.

2. Grammar trang 54 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Exercise 1 trang 54 sgk tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với cùng một danh đụng từ phù hợp của các động từ trong khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection lớn _____ to lớn your story again.

2. Touch your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward to _____ you.

5. You can’t prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Answer: (Trả lời)

1. Listening2. Bending
3. Behaving4. Meeting
5. Spending6. Waiting7. Starting

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi cảm giác ở thành phố này đỗ xe pháo thật khó khăn.

1. Tôi ko phản đối vấn đề nghe lại câu chuyện của bạn.

2. Hãy đụng vào đầu ngón chân mà lại không khụy gối!

3. Bạn nên tự cảm giác xấu hổ khi hành xử tệ như vậy.

4. Tôi ao ước chờ chạm chán bạn.

5. Các bạn không thể ngăn cản anh ấy tiêu tiền của bao gồm mình.

6. Bạn có phiền ngóng tôi một ít không?

7. Mặc dù bước đầu muộn, nhưng công ty chúng tôi đến kịp lúc.

Exercise 2 trang 54 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với một hiện tại phân từ thích hợp của các động từ vào khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ và saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn’t spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ lớn repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Answer: (Trả lời)

1. Burning – rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi nhận thấy anh ấy đi ngang qua nhà tôi.

1. Tôi ngửi thấy cái nào đó đang cháy cùng thấy khói cất cánh lên.

2. Ví như cô ấy bắt gặp bạn đang đọc nhật ký kết của cô ấy, cô ấy sẽ rất tức giận.

3. Chúng ta thấy một chiếc cây ở chắn ngang đường.

4. Chiều ni tôi định đi sở hữu sắm.

5. Anh ấy không dành nhiều thời gian sẵn sàng cho bài bác học.

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả buổi chiều nỗ lực sửa xe đạp.

7. Họ dành nhiều tiền cải tiến lại ngôi nhà.

Exercise 3 trang 55 sgk tiếng Anh 11

Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia rượu cồn từ trong ngoặc sinh sống dạng danh cồn từ kết thúc hoặc phân từ hoàn thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own monster for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one end of the rope lớn his bed, he threw the other end out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Answer: (Trả lời)

1. I object to lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own trùm cuối for such a long time, he found it hard lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one end of the rope khổng lồ his bed, he threw the other end out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Tạm dịch:

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội quăng quật rơi nhỏ tàu cách đó 2 tháng.

1. Tôi phản đối việc anh ấy dùng điện thoại cảm ứng thông minh văn phòng vào mục tiêu cá nhân.

2. Đã tự thống trị suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm xúc thật khó để đồng ý lời sai bảo từ tín đồ khác.

3. Họ khước từ việc sẽ ở đây.

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn lại qua cửa sổ.

5. Đã đọc ngừng hướng dẫn, anh ấy lấy cấp tốc bình chữa cháy.

6. Bọn trẻ vượt nhận việc đã đem tiền.

F. Vocabulary (Phần tự vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
charityn/ˈtʃærəti/lòng chưng ái, nhân đức, trường đoản cú thiện
clearv/klɪə(r)/dọn, dọn dẹp
co-operatev/kəʊˈɒpəreɪt/hợp tác, cộng tác, giúp đỡ
co-ordinatev/kəʊˈɔːdɪneɪt/phối hợp, xếp đặt
craftn/krɑːft/thủ công
disadvantageda/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/bị thiệt thòi
donationn/dəʊˈneɪʃn/sự đóng góp góp, dâng hiến
gratituden/ˈɡrætɪtjuːd/sự biết ơn
handicappeda/ˈhændikæpt/tàn tật, bị tật nguyền
issuev/ˈɪʃuː/phát hành
martyr/ˈmɑːtə(r)/n/ˈmɑːtə(r)/liệt sĩ, tín đồ hi sinh
minorityn/maɪˈnɒrəti/thiểu số, số ít
mowv/məʊ/cắt xén, xén cỏ
overcomev/ˌəʊvəˈkʌm/chiến thắng
remotea/rɪˈməʊt/xa xôi, hẻo lánh
sufferv/ˈsʌfə(r)/chịu đựng, trải qua
voluntarilyadv/ˈvɒləntrəli/tự nguyện
woundeda/ˈwuːndɪd/bị thương

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn lại danh cồn từ (gerund)

– thực hiện như danh từ

Ví dụ: Reading books is my hobby.

– Theo sau một số trong những động từ: admit, appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit, resist, save, stand, suggest, tolerate, dislike, enjoy, hate, like, prefer,…

Ví dụ: Yesterday phái nam invited me to go fishing with him.

– thực hiện trong một số cấu trúc: It’s (no) good + V-ing, it’s not worth + V-ing, There is no point in + V-ing, S + can’t help + V-ing, S + can’t stand + V-ing, have difficulty (in) + V-ing, spend/waste + time/money/… + V-ing, S + look forward khổng lồ + V-ing,…

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

I am looking foward lớn hearing news from you.

2. Bây giờ phân từ bỏ (present participle)

Hình thức: V-ing

Chức năng:

– Dùng trong những thì tiếp diễn: be + Present participle (V-ing)

Ví dụ:

It is raining now.

We will be studying Math at this time tomorrow.

– sử dụng như một tính từ (mang nghĩa dữ thế chủ động và thường diễn tả vật)

Ví dụ:

The film is interesting.

It’s an exciting journey.

– gắng cho một mệnh đề:

+ Mệnh đề tự do trong câu ghép:

Hai sự kiện xẩy ra đồng thời thuộc một công ty từ thì một trong những hai mệnh đề rất có thể được gắng bằng lúc này phân từ.

Ví dụ: He washed his motorbike and sang happily. → Washing his motorbike, he lịch sự happily.

Hai sự kiện xảy ra tiếp nối nhau: sự kiện xảy ra trước được nắm bằng hiện tại phân từ.

Ví dụ: She put on her coat và went out. → Putting on her coat, she went out.

+ Mệnh đề phụ vào câu:

Mệnh đề quan tiền hệ: khi đại từ quan tiền hệ cai quản từ với mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì được vậy bằng lúc này phân từ.

Ví dụ: The girl who lent me this book is my close friend. → The girl lending me this book is my close friend.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Ví dụ: Since he left school, she has worked in a restaurant. → Leaving school, she has worked in a restaurant.

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do: nhị mệnh đề đề nghị cùng công ty từ

Ví dụ: Because he drove carelessly, he had an accident. → Driving carelessly, he had an accident.

Cấu trúc câu: S + sit/stand/lie/come/run (cụm tự chỉ vị trí chốn) + present participle.

Ví dụ: He sat on the chair watching TV.

Cấu trúc: There + be + Noun + present participle

Ví dụ: There are many people waiting for the train.

3. Danh cồn từ kết thúc (perfect gerund)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng: dùng cố kỉnh cho vẻ ngoài hiện tại của danh động từ khi bọn họ đề cập đến hành vi trong quá khứ.

Ví dụ: He was accused of having stealing their money.

4. Phân từ dứt (perfect participle)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng:

– dùng làm rút ngắn mệnh đề khi hành động trong mệnh đề đó xẩy ra trước

Ví dụ: He finished all his homework & then he went to bed. → Having finished all his homework, he went to lớn bed.

– dùng để làm rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Xem thêm: Trang 70 Review 2 Lớp 12 Sách Mới : Review 2, Trang 70 Review 2 (Units 4

Ví dụ: After he had fallen from the horse back, he was taken lớn hospital & had an operation. → After having fallen from the horse back, he was taken khổng lồ hospital & had an operation.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập vào Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, ngăn nắp và đúng mực nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!