SOẠN BÀI TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 2 MAKING ARRANGEMENTS

     

Phần này để giúp bạn học rèn luyện kỹ năng nói trải qua chủ đề của Unit 2: Making Arrangements (Sắp xếp), đồng thời hỗ trợ từ vựng và cấu tạo liên quan. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn bài tiếng anh lớp 8 unit 2 making arrangements

*

SPEAK – UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

1. Put the sentences below in the correct order khổng lồ make a complete conversation. (Sắp xếp những câu sau vào độc thân tự đúng để chế tạo thành một quãng hội thoại hoàn chỉnh.)

Giải: thu xếp lại:

b) Hello. 9 210 752 (Xin chào. 9 210 752)f) Hello. Can I speak khổng lồ Eric, please? This is Adam. (Xin chào. Mình có thể nói rằng chuyện với Eric được không?)j) Hello. Adam. How are you? (Chào. Adam. Các bạn khỏe không?)a) I’m fine. I’m going to a pop concert at the city Concert Center tonight. Would you like to come? (Mình ổn. Mình chuẩn bị đi mang đến một buối hòa nhạc nhạc pop ở vị trí chính giữa hòa nhạc tp tối nay. Bạn sẽ đến chứ.)i) Which band is it? (Ban nhạc làm sao thế)c) It’s The Kids in Town. You lượt thích it, don’t you? (Đó là “Những đứa trẻ em trên thị trấn”. Mình muốn nó đúng không?)e) Yes. What time can we meet? (Đúng vậy. Mấy giờ họ gặp nhau)k) Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45. Let’s meet inside the center, at the café comer.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết), Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ TừXem thêm: Ngôn Ngữ Lập Trình Bậc Cao Là Gì, Ngôn Ngữ Lập Trình Bậc Cao Là

(7h15 được không? Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu vào cơ hội 7h45. Hãy gặp gỡ nhau ở kế bên trung tâm, sinh sống tiệm cà phê.)g) That’s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam. (Được đó. Gặp gỡ cậu vào tầm 7h15. Cảm ơn, Adam.)h) Bye, Eric. (Tạm biệt, Eric)d) Bye. (Tạm biệt)

2. Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements khổng lồ play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar arrangements. (Hoàn thành đoạn hội thoại. Tía và Bảo đang bố trí để nghịch cờ. Rèn luyện đoạn hội thoại với một các bạn cùng lớp. Sau đó sắp xếp tương tự.)

Giải:

Ba: Hello. 8 257 012Bao: May I speak lớn Ba, please!Ba: Hello Bao. How are you?Bao: I’m fine thanks. How about you?Bà: Great. Me too.Bao: Are you free tonight? We will play chess!Ba: I"m sorry . I can’t play chess tonight I"m going to vì chưng my homework.Bao: How about tomorrow afternoon?Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.Bao: We will meet at the Central Chess Club.Ba: At the Central Chess Club? OK. Let’s meet at die front door.Bao: Is 2.00 OK?Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"clock.