Tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu

     

Luyện từ cùng câu - cấu tạo của tiếng. 1. Câu tục ngữ tiếp sau đây có từng nào tiếng ? bầu ơi mến lấy túng thiếu cùng, mặc dù rằng khác tương đương nhưng tầm thường một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - nhấn xét

1. Câu tục ngữ tiếp sau đây có bao nhiêu tiếng ?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác như là nhưng thông thường một giàn.

2. Ghi lại cách đánh vần tiếng bầu.

Bạn đang xem: Tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Giờ bầu vày những phần tử sau tạo ra thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các thành phần tạo thành số đông tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra dấn xét:

a) Tiếng gồm đủ các thành phần như tiếng thai : ........

b) Tiếng không có đủ các thành phần như tiếng thai :........

II - Luyện tập

1 . Ghi hiệu quả phân tích những tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều che lấy giá gương

Người trong một nước cần thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên lấp lánh trên trời

Bớt đầu thành địa điểm cá tập bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

Xem thêm: ️ Công Thức Tính Trung Bình Cộng Lớp 4, Trung Bình Cộng Là Gì

TRẢ LỜI:

 I- dấn xét


1. Có 14 tiếng.

2. Khắc ghi cách tiến công vần tiếng thai : bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành : giờ đồng hồ "bầu" vì chưng âm đầu, vần và thanh sản xuất thành.


4. Phân tích các bộ phận tạo thành rất nhiều tiếng tiếp sau đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ra dấn xét:

a) Tiếng có đủ các thành phần như tiếng thai : thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không tồn tại đủ các phần tử như tiếng bầu : ơi - chỉ gồm vần với thanh, không có âm điệu.

Xem thêm: Soạn Bài: Câu Trần Thuật Đơn Không Có Từ Là, Soạn Bài Câu Trần Thuật Đơn Không Có Từ Là

II - Luyện Tập

1. Ghi tác dụng phân tích các thành phần cấu tạo ra của từng giờ trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng :

Nhiễu điều lấp lấy giá chỉ gương

Người vào một nước cần thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lấp lánh lung linh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi lội hằng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

sunriverhoteldn.com.vn


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - tiếng Việt 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


các tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp sunriverhoteldn.com.vn