TƠ CAPRON ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ BẰNG PHẢN ỨNG GÌ

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tơ capron được pha trộn từ monome nào sau đây ?

A.Bạn đã xem: Tơ capron được điều chế bằng phản ứng gìaxit metacrylic.Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bởi phản ứng gì

B.Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bằng phản ứng gì

caprolactam.

C.

Bạn đang xem: Tơ capron được điều chế bằng phản ứng gì

phenol.

D.axit caproic.


*

*

sợi tổng hợp, được điều chế từ monome (chất đối chọi phân) là Caprolactam Một các loại tơ Capron có khối lượng phân tử là 14 916 đvC. Số đơn vị mắt xích tất cả trong phân tử các loại tơ gai này là:

A.200

B.150

C.66

D.132

Axit epsilon -amino caproic được dùng để làm điều chế tơ nilon-6. Công thức của axit epsilon -amino caproic là

A. H 2 N – ( C H 2 ) 6 – C O O H

B. H 2 N – ( C H 2 ) 4 – C O O H

C. H 2 N – ( C H 2 ) 3 – C O O H

D. H 2 N – ( C H 2 ) 5 – C O O H

Cho những phát biểu sau:

(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.

(b) Anilin cùng phenol đều làm mất đi màu nước brom ở nhiệt độ thường.

(c) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.

(d) cao su đặc lưu hoá, amilopectin của tinh bột là các polime có kết cấu mạng không gian.

(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ cùng tơ lapsan phần đa bị thủy phân trong môi trường axit hoặc bazơ, đun nóng.

(g) Glucozơ, axit glutamic, sobitol những là các hợp hóa học hữu cơ tạp chức.

Số đánh giá đúng là:

A. 2.

B.3.

C.1.

D.4.

Cho những polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d); poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm các polime được điều chế bởi phản ứng trùng vừa lòng là :

A.(b), (c), (d).

B.(c), (d), (e), (g).

C.(a), (b), (f).

D.(b), (d), (e).

Cho các phát biểu sau:

(d) Fructozơ là hóa học kết tinh, ko tan trong nước.

(e) Mantozơ với saccarozơ là đồng phân của nhau.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Lớp 7 (Trọn Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Gồm Những Quyển Gì

Số phát biểu đúng

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Cho những phát biểu sau:

(a) Axit gluconic được chế tạo ra thành từ bội phản ứng thoái hóa glucozơ bằng nước brom.

(b) Trùng dừng caprolactam tạo thành capron.

(c) Xenlulozơ là nguyên liệu để tiếp tế tơ xenlulozơ axetat.

(d) Fructozơ là hóa học kết tinh, ko tan vào nước.

(e) Mantozơ với saccarozơ là đồng phân của nhau.

Số tuyên bố đúng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Cho những phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được điện thoại tư vấn là đường nho do có nhiều trong trái nho chín.

(2) Chất phệ là đieste của glixerol cùng với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Ở ánh nắng mặt trời thường, triolein làm việc trạng thái rắn.

(5) vào mật ong chứa được nhiều fructozơ.

(6) Tinh bột là giữa những nguồn thực phẩm cơ phiên bản của con người.

(7) muối natri glutamat là thành phần thiết yếu của bột ngọt.

(8) khi thủy phân trọn vẹn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp những a với b amino axit.

(9) Trùng dừng axit w-amino caproic đã thu được tơ nilon-6.

(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm đông đảo thuộc loại tơ poliamit.

Số phát biểu đúng là?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Lớp 12 hóa học 1 0

Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được tự axit ε - a m i n o c a p. R o i c hoặc caprolactam. Để gồm 8,475 kg n i l o n - 6 (với hiệu suất các quy trình điều chế là 75%) thì trọng lượng của axit ε - a m i n o c a p. R o i c sử dụng nhiều hơn trọng lượng caprolactam là

A. 1,80 kg

B. 3,60 kg

C. 1,35 kg

D. 2,40 kg

Lớp 12 chất hóa học 1 0

Cho các polime sau: vật liệu nhựa PVC; thuỷ tinh hữu cơ; tơ nilon – 6, 6; cao su đặc isopren; tơ lapsan; tơ capron; teflon; tơ visco; poli (vinyl xianua) với tơ enang. Con số các polime được điều chế bằng phản ứng trùng phù hợp monome khớp ứng là:

A.4

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Lô Tô Là Gì? Cách Chơi Lô Tô Như Thế Nào?

6

D.7

Lớp 12 hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN