Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai

     

Mệnh đề “Hai mặt đường thẳng không có điểm phổ biến thì tuy vậy song với nhau” chỉ đúng trong mặt phẳng, còn trong không gian thì hai tuyến đường thẳng không tồn tại điểm phổ biến thì hoặc tuy nhiên song với nhau hoặc chéo cánh nhau.

Bạn đang xem: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hai tuyến đường thẳng (a) với (b) chéo cánh nhau. Gồm bao nhiêu mặt phẳng đựng (a) và tuy nhiên song với (b)?


Trong không gian cho tứ điểm ko đồng phẳng. Hoàn toàn có thể xác định được từng nào mặt phẳng tách biệt từ những điểm đã cho?


Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành. Giao đường của (left( SAB ight)) cùng (left( SCD ight)) là


Cho tứ diện $ABCD$. Call $G$ cùng (E) thứu tự là trọng tâm của tam giác $ABD$ với $ABC$. Mệnh đề nào dưới đây đúng


Cho tư mệnh đề sau:

(I) nếu như hai khía cạnh phẳng $left( alpha ight)$ và $left( eta ight)$ tuy vậy song với nhau thì phần nhiều đường thẳng nằm trong mặt phẳng ( (alpha )) đều song song với $left( eta ight)$.

(II) hai tuyến đường thẳng ở trên nhị mặt phẳng song song thì song song với nhau.

(III) Trong không gian hai đường thẳng không có điểm bình thường thì chéo nhau.

(IV) rất có thể tìm được hai đường thẳng song song nhưng mỗi con đường thẳng cắt đồng thời hai đường thẳng chéo nhau đến trước.

Trong những mệnh đề trên gồm bao nhiêu mệnh đề sai?


Cho tứ diện (ABCD). điện thoại tư vấn (M) là một trong điểm bất cứ nằm trên đoạn (AC) (khác (A) với (C)). Mặt phẳng (left( p ight)) qua (M) và tuy vậy song với những đường thẳng (AB), (CD). Thiết diện của (left( p ight)) với tứ diện đã cho là hình gì?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình chữ nhật. Phương diện phẳng (left( p ight)) cắt những cạnh (SA), (SB), (SC), (SD) thứu tự tại $M$, (N), (P), (Q) . Gọi (I) là giao điểm của (MQ) cùng (NP). Câu nào dưới đây đúng?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy (ABCD) là hình bình hành trọng tâm (O), gọi (I) là trung điểm cạnh (SC). Mệnh đề nào tiếp sau đây sai ?


Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả đáy là hình thang đáy phệ là (CD). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm của cạnh (SA), (N) là giao điểm của cạnh (SB) với mặt phẳng (left( MCD ight)). Mệnh đề làm sao sau đây là mệnh đề đúng?


Cho tứ diện (ABCD). Call (M), (N) thứu tự là trọng tâm của những tam giác (ABC), (ABD)

Những xác minh nào sau là đúng?

(left( 1 ight),:MN; m//;left( BCD ight));

(left( 2 ight),:MN; m//;left( ACD ight));

(left( 3 ight),:MN; m//;left( ABD ight)).


Hai khía cạnh phẳng tuy nhiên song tất cả bao nhiêu phương diện phẳng đối xứng?


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$. Gọi $I$, $J$, $K$ thứu tự là trọng tâm của những tam giác $ABC$, $ACC"$, $A"B"C"$. Phương diện phẳng nào sau đây song tuy vậy với mặt phẳng $left( IJK ight)$?


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm đáy là hình thoi cạnh (3a), (SA = SD = 3a), (SB = SC = 3asqrt 3 ). Hotline (M), (N) theo lần lượt là trung điểm của các cạnh (SA) và (SD), (P) là điểm thuộc cạnh (AB) sao cho (AP = 2a). Tính diện tích thiết diện của hình chóp khi cắt vì chưng mặt phẳng (left( MNP ight)).

Xem thêm: Soạn Văn Bài Học Đường Đời Đầu Tiên Ngắn Gọn, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên


Một kim trường đoản cú tháp Ai Cập được xây dựng khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim từ tháp này là 1 trong khối chóp tứ giác đều có chiều cao $ m150 m$, cạnh đáy lâu năm $ m220 m$. Hỏi diện tích s xung quanh của kim từ tháp đó bằng bao nhiêu?


Cho tứ diện $ABCD$, $G$ là trung tâm tứ diện. Call (G_1) là giao điểm của $AG$ và mặt phẳng $left( BCD ight)$, (G_2) là giao điểm của $BG$ cùng mặt phẳng $left( ACD ight)$. Xác minh nào sau đấy là đúng?


Cho lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") có đáy là một tam giác vuông cân nặng tại (B), (AB = BC = a), (AA" = asqrt 2 ), (M) là trung điểm (BC). Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng(AM) cùng (B"C).


Cho tứ diện (ABCD). Call (E), (F) lần lượt là trung điểm của các cạnh (AC) và (BC). Cùng bề mặt phẳng (left( BCD ight)) mang một điểm (M) tùy ý (điểm (M) có đánh dấu tròn như hình vẽ). Nêu khá đầy đủ các trường thích hợp (TH) nhằm thiết diện tạo bởi mặt phẳng (left( MEF ight)) cùng với tứ diện (ABCD) là 1 trong những tứ giác.


*

Cho hình hộp (ABCD.A"B"C"D"). Trên những cạnh (AA"), (BB"), (CC") theo thứ tự lấy bố điểm (M), (N), (P) sao để cho (dfracA"MAA" = dfrac13), (dfracB"NBB" = dfrac23), (dfracC"PCC" = dfrac12). Biết khía cạnh phẳng (left( MNP ight)) cắt cạnh (DD") tại (Q). Tính tỉ số (dfracD"QDD").


Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D"). điện thoại tư vấn (M) là điểm trên cạnh (AC) thế nào cho (AC = 3MC). Rước (N) trên cạnh (C"D) thế nào cho (C"N = xC"D). Với mức giá trị như thế nào của (x) thì (MN; m//;BD").

Xem thêm: Các Cây Trồng Chủ Yếu Ở Đông Nam Á Là ? Các Cây Trồng Chủ Yếu Ở Đông Nam Á Là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.