Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn

     
Trắc nghiệm GDCD 7 bài bác 10 Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Câu hỏi :

Điền vào chỗ trống:Tự trọng là biết coi trọng và giữ lại gìn......, biết điều chỉnh hành vi cá thể của mình cho phù hợp với các chuẩn chỉnh mực làng mạc hội.


*