Ủ tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vsunriverhoteldn.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) ấp ôm
*
verb
*
to nurse, khổng lồ nurture, to harbour, to cherish, lớn entertain ấp ủ những tham vọng vĩ đại to nurture great ambitions đề tài chế tạo ấp ủ từ khóa lâu a longnurtured theme cô ta ấp ủ trong lòng kỷ niệm về người phụ vương quá nỗ lực she cherishes the memory of his dead father ấp ôm những ý nghĩ trả thù to lớn harbour the thoughts of revenge ấp ôm một nỗi phiền muộn to lớn nurse a grievance ủ ấp những ý tưởng phát minh không tốt khổng lồ entertain unkind ideas<ấp ủ> to nurse; to lớn nurture; khổng lồ harbour; lớn cherish; khổng lồ entertain Ấp ủ số đông tham vọng vĩ đại To nurture great ambitions Đề tài chế tạo ấp ủ từ rất lâu A long-nurtured theme Cô ta ấp ủ trong tim kỷ niệm về người cha quá nỗ lực She cherishes the memory of his dead father Ấp ủ đều ý suy nghĩ trả thù to harbour the thoughts of revenge Ấp ủ một nỗi phiền muộn khổng lồ nurse a grievance Ấp ủ những phát minh không tốt To entertain unkind ideas

*