UNIT 5 GETTING STARTED LỚP 9

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (86.36 KB, 5 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 9 MỚI

THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: WONDERS OF VIET phái nam - GETTING STARTED

I. Kim chỉ nam bài học

1. Aims:

By the over of this lesson, students can

- know the key language and structures khổng lồ be learnt in this unit.2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam”.II. Soạn giải giờ đồng hồ Anh lớp 9 Unit 5 Getting started

A trip khổng lồ Hue city

1. Listen & read. Nghe với đọc.

Bạn đang xem: Unit 5 getting started lớp 9

Bài nghe

a. Read the conversation again & fill in each gap with no more than three words. Đọc lại đoạn hội thoại cùng điền vào chỗtrống với không thực sự 3 từ.


(2)

5 - use rickshaws6 - the museums

b. Read the conversation again và find the expressions Veronica và Mi use to ask for, make, và respond lớn

recommendations. Đọc lại đoạn hội thoại cùng tìm phần nhiều câu
của Veronica và Mi sử dungj nhằm xin, giới thiệu và trả lời gợi ý.
Đáp án

Asking for recommendations:

- & do you know any good place to stay in Hue city?- What is the best way to get around?

- So what are the thing we shouldn’t miss – any museum?- So what else is worth seeing?

Making recommendations:- My father suggests we should go by airI"d recommend the Romance HotelIt’s probably the best khổng lồ use rickshawsEr no don’t bother going to the museumYou should definitely see the Royal Citadel.Responding lớn recommendations- That sound better.


(3)

- That’s good khổng lồ know.- That’s what I’ve heard.

2. A. Write the responses below into the correct columns. Viếtcâu vấn đáp vào đúng cột.

Asking for recommendations- What about places outside Hue City?- Have you got any other tips?


Recommending things- It"s well worth seeing.

Xem thêm: Cảm Ứng Động Ở Thực Vật Là Gì ? Phân Loại, Vai Trò Của Ứng Động

- It"s probably best to go by train.- You really must go to lớn Agra.

Not recommending things- Don"t drink the water.

- I wouldn"t eat anything that"s sold in the street.- It isn"t really worth seeing.

Responding lớn recommendations- Thanks, that"s really useful.

b. Match sentences (1-4) khổng lồ sentences (a-d) to make


(4)

Đáp án

1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a;

3. A. Below are some places of interest in Viet Nam. Write them under the pictures. Dưới đây là một vài địa danh ở Việt nam. Viết tên bọn chúng dưới những bức tranh.

Đáp ána. Ha Long Bayb. Phong Nha Cave

c. Po Nagar Cham Towers
d. One Pillar Pagoda

e. Saigon Notre- Dame Cathedralf. Cuc Phuong Nation Park

b. Now put them in the correct column. Đặt vào đúng cột.

Xem thêm: Phân Tích Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm (Ngắn Gọn, Hay Nhất), Phân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Natural wonders

Ha Long BayPhong Nha Cave

Cuc Phuong National ParkMan-made wondersPo Nagar Cham TowersOne Pillar Pagoda


(5)

4. Work in pairs. Ask và answer questions about some wonders of Viet Nam. Thao tác làm việc theo cặp. Hỏi với trẻ lời những câu hỏi về các kì quan tiền của Việt Nam.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh lớp 9 trên đây:

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9

Bài tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9


Anh lớp 9 Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-9
https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-9 https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop-9

Tài liệu liên quan


*
giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus 7 608 0
*
Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 2: Getting started - Listen and read - Read - Speak 4 1 0
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 Unit 5: Illiteracy 6 510 1
*
Giải bài tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 Chương trình bắt đầu Unit 5: Can you swim? 13 1 0
*
Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work và Play 7 756 0
*
Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education 8 733 0
*
Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 7: Getting Started, Listen và Read, Speak, Listen 8 765 0
*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Deserts 11 457 0
*
Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 6 Unit 9: The body toàn thân 10 534 0
*
Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 8: GETTING STARTED, SKILLS 1, SKILLS 2 9 833 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(9.73 KB - 5 trang) - download Unit 5 lớp 9 Getting started - giờ đồng hồ Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet phái mạnh | Giải bài xích tập SGK tiếng Anh 9 bắt đầu Unit 5 Getting started
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×