UNIT 9 LỚP 11 LANGUAGE FOCUS

     

Unit 9: The post office - Bưu điện

E. Language Focus

- Pronunciation: /sp/ - /st/ - /sk/

- Grammar:

+ Defining relative clauses (revision)

+ Non-defining relative clauses (revision)

Hướng dẫn dịch:

- phân phát âm: /sp/ - /st/ - /sk/

- Ngữ pháp:

+ Mệnh đề quan lại hệ xác minh (ôn tập)

+ Mệnh đề dục tình không xác định (ôn tập)

Pronunciation

Listen and repeat.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 11 language focus

/(Nghe với lặp lại)

*

Practise reading aloud this dialogue./(Thực hành gọi to đoạn hội thoại)

A: Ladies and gentlemen ...

B: Speak up, Stanley!

A: I stand before you ...

B: Speak up, Stanley!

A: On this School Speech Day ...

B: vì speak up!

A: ON THIS SCHOOL SPEECH DAY...

B: Stop shouting, Stanley!

A: and I speak for both my wife and myself, when I say ...

B: Speak up, Stanley!

A: SPEAK UP, STANLEY

Hướng dẫn dịch:

A: Kính thưa các quý bà và quý ông ...

B: Nói lớn lên, Stanley!

A: Tôi đứng trước khách hàng ...

B: Nói to lên, Stanley!

A: trong ngày phát biểu của trường lúc này ...

B: Nói lớn lên, Stanley!

A: trong NGÀY PHÁT BIỂU CỦA TRƯỜNG HÔM nay ...

B: ngừng la hét đi, Stanly!

A: và tôi đại diện cho cả vợ tôi và chủ yếu mình, lúc tôi nói ...

B: Nói khổng lồ lên, Stanley!

A: NÓI to LÊN, STANDLEY!

Exercise 1. Explain what the words below mean, using the phrases from the box./(Giải thích hợp nghĩa của rất nhiều từ bên dưới đây, sử dụng những cụm từ vào khung.)

steal something from a shop.

designs buildings

is not brave

pays rent khổng lồ live in a house or flat.

breaks into a house khổng lồ steal things.

buys something from a shop

Lời giải:

1. (a burglar) A burglar is someone who breaks into a house to lớn steal something.

2. (a customer) A customer is someone that buys something from a shop.

3. (a shoplifter) A shoplifter is someone that steal from a shop.

4. (a coward) A coward is someone that is not brave.

5. (a tenant) A tenant is someone that pays rent lớn live in a house or a flat.

Hướng dẫn dịch:

1. Một kẻ trộm là tín đồ đột nhập vào trong nhà người không giống và ăn cắp đồ.

2. Một người tiêu dùng là tín đồ mua gì đấy từ cửa ngõ hàng.

3. Người ăn cắp vặt là người đánh tráo của cửa hàng.

4. Một kẻ lười hèn là tín đồ không can đảm.

5. Khách thuê nhà là fan trả tiền thuê nhằm sống trong 1 căn nhà tốt mảnh đất.

Exercise 2. Complete each sentence, using who, whom, or whose. /(Hoàn thành từng câu, áp dụng who, whom, hoặc whose.)

1. A pacifist is a person ………..believes that all wars are wrong.

2. An orphan is a child…………….parents are dead.

3. I don’t know the name of the woman……………I met yesterday.

4. This school is only for children……………….first language is not English.

5. The woman………………I wanted to lớn see was away on holiday.

Lời giải:

1. Who 2. Whose 3. Whom/ who

4. Whose 5. Whom/ who

Hướng dẫn dịch:

1. Một người yêu độc lập là bạn tin rằng toàn bộ chiến tranh đông đảo là sai.

2. Một đứa trẻ không cha mẹ là bạn mà mất cả cha lẫn mẹ.

3. Tôi lần khần tên của người thanh nữ mà tôi đã gặp hôm qua.

4. Trường học này giành riêng cho trẻ cơ mà tiếng mẹ đẻ chưa phải là giờ Anh.

5. Người thiếu phụ mà tôi muốn chạm chán đã đi ngủ mát.

Exercise 3. Join the sentences, using who, that, or which. /(Kết vừa lòng câu, áp dụng who, that, hoặc which.)

1. A man answered the phone. He told me you were away.

Xem thêm: Em Hãy Tả Người Mà Em Yêu Quý Nhất ), 12 Bài Văn Tả Một Người Thân Trong Gia Đình Em

2. A waitress served us. She was very impolite và impatient.

3. A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt.

4. Some people were arrested. They have now been released.

5. A bus goes lớn the airport. It runs every half an hour.

Lời giải:

1. The man who answered the phone told me you were away.

2. The waitress who served us was very impolite and impatient.

3. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt.

4. People who were arrested have now been released.

5. The bus which goes khổng lồ the airport runs every half an hour.

Hướng dẫn dịch:

1. Một người đàn ông trả lời điện thoại. Ông ấy bảo tôi bạn ra đi rồi.

=> Người đàn ông trả lời điện thoại thông minh bảo tôi bạn đi xa rồi.

2. Một thiếu phụ bồi bàn giao hàng chúng tôi. Cô ấy hết sức mất thanh lịch và thiếu thốn kiên nhẫn.

=> nữ giới bồi bàn phục vụ chúng tôi rất mất lịch sự và thiếu kiên nhẫn.

3. Một tòa nhà đã biết thành phá bỏ trong đám cháy. Hiện giờ nó đã được xây lại.

=> Tòa nhà bị hủy diệt trong đám cháy hiện nay nó đã được xây lại.

4. Một trong những người bị tóm gọn giữ. Hiện giờ họ được trả từ bỏ do.

=> một số người bị bắt giữ bây chừ được trả trường đoản cú do.

5. Một cái xe buýt chạy mang đến sân bay. Nó chạy mỗi nửa tiếng một chuyến.

=> mẫu xe buýt chạy đến sân bay chạy mỗi khoảng 30 phút một chuyến.

Exercise 4. Join the sentences below, using who, whose, or which. /(Kết hợp những câu bên dưới đây, áp dụng who, whose, hoặc which.)

1. Peter is studying French & German. He has never been abroad.

2. You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days.

3. We are moving khổng lồ Manchester. Manchester is in the north-west.

4. I’ll be staying with Adrian. His brother is one of my closest friends.

5. John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone khổng lồ live in Canada.

Lời giải:

1. Peter, who has never been abroad, is studying French và German.

2. You"ve all met Michael Wood, who is visiting us for a couple of days.

3. We are moving khổng lồ Manchester, which is in the north-west.

4. I’ll stay with Adrian, whose brother is one of my closest friends.

5. John Bridge, who has just gone to live in Canada, is one of my oldest friends.

Hướng dẫn dịch:

1. Peter vẫn học giờ Pháp cùng tiếng Đức. Anh ấy chưa bao giờ đi nước ngoài.

=> Peter, tín đồ mà chưa bao giờ đi nước ngoài, sẽ học giờ Pháp với tiếng Đức.

2. Vớ cả chúng ta đều đã gặp Michael Wood. Ông ấy sẽ tới thăm họ khoảng vài ngày.

=> vớ cả chúng ta đều đã chạm chán Michael Wood, người mà sẽ đến thăm bọn họ khoảng vài ngày.

3. Shop chúng tôi sắp chuyển mang đến Manchester. Manchester nằm ở phía tây bắc.

=> công ty chúng tôi sắp chuyển mang đến Manchester, dòng mà nằm ở vị trí phía tây bắc.

4. Tôi đang ở với Adrian, anh trai của tín đồ đó là trong những người bạn cũ của tôi.

Xem thêm: Đông Nam Á Từ Lâu Được Coi Là Khu Vực Đông Nam Á Được Coi Là Khu Vực?

5. John Bridge, bạn vừa mới đến sống sinh sống Canada, là trong số những người bạn cũ của tôi.